• /Domov
 • /Kontakt
banner1 banner2 banner4 banner5

ŠPIČKOVÁ INFORMATIKA

NAJVIAC ANGLIČTINY

MODERNÉ PÍSMO

BEZPEČNÁ ŠKOLA

banner6

banner8 banner8
banner7 sublayer1 sublayer2 sublayer3 sublayer4 sublayer5 sublayer6 sublayer7
banner16

UČÍME PRE ŽIVOT

angličtina, informatika, vysokoefektívne učenie, čítanie s porozumením, moderné písmo, netradičné športy

banner18

Škola s prvou slovenskou - TRIEDOU BUDÚCNOSTI.

Slávnostný zápis

Naša škola už mnoho rokov organizuje pre búdúcich prvákov okrem oficiálneho aj slávnostný zápis. Záujem o zápis sa každý rok zvyšuje a bohužial v tomto roku sme museli z kapacitných dôvodov vydávať aj rozhodnutia o neprijatí na štúdium v našej škole. Mnoho škôl už po nás ideu slávnostného zápisu opakuje. Originál je ale originál :) Môžete si ho pozrieť na krátkom videu. Čoskoro pribudnú aj fotografie.

Slávnostný zápis - video

Oznam vedúcej jedálne

Z dôvodu koncoročnej uzávierky oznamujem stravníkom, že vyhlásenie z obedov v dňoch 25.6.2019, 26.6.2019 a 27.6.2019 je možné iba do 24.6.2019 do 14.00 hod. 28.6.2019 sa už variť nebude. Za pochopenie ďakujem a prajem pekné prázdniny.

Absolventi - momentky

Image Vďaka činnosti fotokrúžku máme množstvo školských akcii zachytených na fotografiách alebo videách. V rámci fotenia absolventov vznikli ako "vedľajší" produkt aj zaujímavé momentky. Niekoľko z nich nájdete vo fotogalérii. Autor foto: Peter Palkoci.

Absolventi

Viťazstvo basketbalistov na MO

V rámci Mestskej športovej olympiády dosiahlo výborný výsledok basketbalové družstvo chlapcov. Celým turnajom prešli bez jedinej prehry a zaslúžene zvíťazili. Výsledky aj bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente, ako aj na stránke basktbalového klubu 1BK Michalovce

Výsledky basketbal - MO

Deň detí

Image To najlepšie pre našich super žiakov. Deň detí ako sa patrí. Kolotoče, nafukovacie hrady, skákačky, cukrová vata, jednoducho lepšie ako kdekoľvek inde. K tomu všetkému nádherné počasie, priamo na objednávku. Veď si pozrite galériu.
Deň detí

Návrat k tradíciám

Image Žiaci 5.B sa zúčastnili projektu nadácie VÚB s názvom Návrat k tradíciám. Je to prepojenie aktívnych seniorov a mladšej generácie pri zachovávaní tradícií a kultúrneho dedičstva.
Návrat k tradíciám

Letný tábor 2019

TERMÍN: 1. JÚL – 4. JÚL 2019 (pondelok – štvrtok, od 6.30 do 16.00). PRIHLÁŠKY: SEKRETARIÁT ŠKOLY – OD 5. – 20. JÚNA 2019 (09.00 – 14.00 hod.) CENA: 35 €. PRIHLÁŠKY JE NUTNÉ VYZDVIHNÚŤ A ZAPLATIŤ OSOBNE NA SEKRETARIÁTE ŠKOLY. TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY NEVYBAVUJEME!

"Kto sa hrá, ten nezlostí..."

Image Deti z 1.B navštívili Knižnicu G. Zvonického, kde sa konala interaktívna výstava hračiek: KALEIDOSKOP - VEDECKÁ HRAČKA. Deti mali možnosť vidieť cca 80 rôznych zaujímavých hier, hračiek, hlavolamov, ale aj jednoduchých fyzikálnych experimentov z viac ako 20 krajín sveta. A čo bolo na výstave to naj? Deti hračky nielen videli, ale so všetkými sa mohli hrať a vyskúšať si ich.
Vedecká hračka

Prípravy na Akadémiu

ImageNaša škola už niekoľko týždňov žije prípravou slávnostnej akadémiu k 30 výročiu vzniku školy. Zopár fotografií z príprav a atmosféry si môžete pozrieť aj v nasledujúcej fotogalérii.
Fotogaléria

Fenomény sveta

Netradičné spestrenie vzdelávania predstavovali pre našich žiakov Fenomény sveta. Expedícia Fenomény sveta je vzdelávací projekt, ktorý prináša do škôl zážitok, objavovanie a dobrodružstvo. Projekt bol vytvorený v spolupráci s renomovanou BBC Learning.
Fenomény sveta

Výtvarna vo FS Zemplín

ImageSúčasťou výtvarnej výchovy môže byť aj spoznávanie krás našich ľudových krojov. Vďaka spolupráci s FS Zemplín, tak mohli žiaci našej školy spoznávať tradičný odev priamo v krojovni folklórneho súboru. Stretnutie zorganizovala p. uč Haniková. Poďakovanie patrí aj FS Zemplín a p. krojárke M. Koščovej.
Fotogaléria

Dopravná výchova

ImageUž niekoľko rokov sa pravidelne v jari mení náš školský dvor na dopravné ihrisko. Z našich žiakov sa na pár dní stávajú vodiči a chodci a s nadšením sa zúčastňujú dopravnej výchovy. Tento rok si deti skúsili jazdiť po kruhovom objazde, prechádzali cez železničné priecestie a viaceré križovatky. Dopravu riadil pán policajt a aj semafor. Ale poznať pravidlá cestnej premávky nestačí. Deti sa naučili podávať prvú pomoc pri rôznych zraneniach. Naše poďakovanie za super zážitky patrí Detskému dopravnému ihrisku Sobrance rodine Onderovej, za Políciu SR pánu Švenkovi, a za Červený kríž pani Mgr. A Kniežovej a pani M. Pavluvčíkovej.
Dopravná výchova

Basketbal

ImageNaša škola organizovala v utorok 5.3. a vo štvrtok 7.3. v Mestskej športovej hale v Michalovciach zápasy v základných skupinách XVI. ročníka ŽBL chlapcov O pohár primátora mesta Michalovce. Tento ročník bol určený pre žiakov 5. až 7. ročníka. Po skončení súbojov v základných skupinách do finálového turnaja postúpili 2 najlepšie školy z oboch skupín. Viac o výsledkoch sa dozviete v prílohách.
Fotogaléria
Článok
Výsledky chlapci
Výsledky dievčatá

Environmentálna výchova v ŠKD

ImageMesiac stromov nám pripomenuli aj mnohé naše aktivity v ŠKD. Cieľom environmentálnej výchovy bolo: Priblížiť deťom aktivity, aby pri nich prežívali radosť, zábavu, napínavosť, získali nové vedomosti formou hier. Preveriť vedomosti získané o prírode, prispieť k vyčisteniu okolia šk. dvora. Naučiť sa súdržnosti, trpezlivosti v kolektíve. Podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktického zážitkového učenia. Rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť za ne zodpovednosť.
Environmentálna výchova v ŠKD

Slávik Slovenska

ImageV marci sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Umiestnenie: 1.kat. 1.- 3. roč. - 1.m. Amelia Mesárošová, 2.m. Lea Traškyová, 3.m. Maxim M. Maroši, 3.m. Slavomíra Kolesárová
2. kat. 4.- 6. roč. - 1.m. Timea Halásová, 2.m. Nella Puhallová, 3.m. Lucia Pyskajová
3.kat. 7.- 9. roč. - 1.m. Richard Jakubec, 2.m. Nina Šulcová, 3.m. Želmíra Jakubocová
Slávik Slovenska

Týždeň s rozprávkou

ImageHrou rozvíjame čitateľskú gramotnosť. Deti v škole spoznávajú svet v jeho najrozmanitejších podobách. Výsledkom sú vedomosti, zručnosti, návyky, postoje, rozvinuté schopnosti a vôbec celá osobnosť dieťaťa. V rámci výchovno- vzdelavacieho procesu v škole či v ŠKD podporujeme vyjadrovanie myšlienok a pocitov prostredníctvom slov, pohybov, obrázkov, piesní... My sme si týždeň s rozprávkou spestrili. Deti si doniesli maňušky, prstové zvieratká, využili vlastné rekvizity z triedy podľa fantázie. Pracovali v skupinách, príbehy si pomenovali podľa obsahu: O troch zajacoch a sliepočke, Krtko a ovečka, Narodeninová oslava ovečky Katky, Zvieratká na farme, Moderná medovníková chalúpka- veselé vlastné príbehy. Ďalší deň sa zahrali na hlásateľov, čítali úryvky z vlastných kníh, kreslili rozprávkové bytosti na chodník... Týždennú prácu zavŕšil Certifikát s pochvalou podľa aktivít. Cieľom bolo vrátiť deti ku knihe, naučiť ich čítať s porozumením, obohacovať slovnú zásobu.
Čitateľská gramotnosť

Archív správ

Citáty výroky poznámky

Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú. KONFUCIUS
Citát
...OTÁZKA: Vymenujte šiestich Štúrovcov. ODPOVEĎ: Ľudovít Štur, jeho mama, jeho otec, všetci bratia a sestry a celá jeho blízka rodina ...
Odpoveď žiaka v písomke
Pri vysvetľovaní delenia dvojciferným deliteľom žiaci, ktorí nie sú pri tabuli, sa rozprávajú, potom iba opíšu a ďalej nedávajú pozor. Potom sa divia, že tomu nerozumejú.
Poznámka

BLOG

V tejto časti budeme uverejňovať textové správy bez fotodokumentácie. Budú tu aj upozornenia na nové príspevky na blogu. Pre zobrazenie kliknite na slovo BLOG. Najzaujímavejšie príspevky z blogu nájdete aj úplne dole na stránke.

Blog

Ako to vidím ja - Dana Bubánová. Príspevok bývalej žiačky, aktuálne tretiačky na bilingválnom gymnáziu o pohľade na svoju bývalú školu a jej učiteľov.

Blog

Prvý príspevok od bývalého žiaka. Napísal ho Daniel Bereš, ktorý ukončil našu školu v školskom roku 2008/2009 a v súčasnosti študuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Blog

Prvý príspevok od rodičov do nášho blogu. Napĺňa sa tak náš zámer, aby bol školský blog prezentáciou názorov nielen učiteľov, ale aj žiakov, bývalých žiakov či rodičov. Čoskoro bude nasledovať príspevok bývalého žiaka.

Image

Jazyková učebňa III.

Najväčšie benefity našej školy

Škola patrí svojou vybavenosťou medzi absolútnu špičku slovenských škôl. Vďaka dvom veľkým úspešným projektom škola získala takmer 500 000€. Do mnohých škôl na Slovensku sa investovalo oveľa viac. Boli to však investície do fásad, podláh, kúrenia. Nič z toho priamo nezlepšuje kvalitu vzdelávania. U nás išla väčšina zdrojov na pomôcky, technické vybavenie, moderné metódy a formy výučby. Každá z 27 tried má pripojenie na internet a dataprojektor. Ďalšie priestory tvoria odborné učebne - 3 počítačové,3 jazykové a 2 multimediálne. IKT vybavenie predstavuje 80 počítačov,40 dataprojektorov,40 notebookov, optické pripojenie na internet a wifi v budovách pre starších žiakov.

Moderné písmo

Š

kola má vzdelávať pre život. Vysvetlenie zmeny písma je veľmi jednoduché. Napíšte si jednu vetu na papier. Ak by vám tú istú vetu napísal prváčik, myslíte si, že by sa podobali? S viac ako 90% pravdepodobnosťou – NIE. Ľudia v dospelom živote, ale aj žiaci na druhom stupni ZŠ či stredoškoláci píšu úplne ináč. Hlavný dôvod je ten, že potrebujú napísať veľa textu za čo najrýchlejší čas. Preto si tvar písmen zjednodušujú. Upúšťajú od úhľadného písania, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. Často text po deťoch učitelia ťažko prečítajú. Niekedy sa stane, že ani deti po sebe nevedia písmo prečítať. Comenia Script uľahčuje písanie, učenie sa jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. Comenia Script je nespojené písané písmo. Mnohé písmená sú písané jedným ťahom. V druhom ročníku sa žiaci oboznámia aj s „klasickým“ písaným písmom, teda nehrozí, že ho nebudú vedieť prečítať. Budú ho poznať, ale nebudú ním písať. Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i pre ľavákov, čo princíp súčasného písma neumožňuje.

Jazyky

Ak sa v dnešnej dobe pozriete na ponuky škôl, v mnohom sa podobajú. Každá ma počítače, každá je zameraná na jazyky, ponúka rôzne športy, kopec krúžkov. Predsa však konečný výsledok je úplne iný. Už niekoľko rokov sa snažíme prebudovať systém výučby cudzích jazykov. Žiakov v ročníku delíme do skupín podľa úrovní. Najšikovnejšie skupiny dosahujú v deviatom ročníku úroveň, ktorú majú mať bežne až žiaci vo vyšších ročníkoch stredných škôl. Naopak najslabšie skupiny napredujú najpomalším tempom, ktoré je prispôsobené žiakom tak, že základ sa naučí naozaj každý. Na anglický jazyk máme k dispozícií 7 kvalifikovaných učiteliek, ktoré sa v rámci svojho odborného rastu zúčastňujú kurzov v rámci európskych projektov v anglicky hovoriacich krajinách. Angličtinu vyučujeme od prvého ročníka. Okrem angličtiny škola ponúka aj ruský a nemecký jazyk a dokonca taliančinu vo forme krúžku. Aj na tieto jazyky, vrátane taliančiny, máme kvalifikovaných pedagógov. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od piateho ročníka v jednohodinovej dotácii. Uvažujeme ale s výučbou druhého cudzieho jazyk začať až v siedmom ročníku, no v dvojhodinovej dotácii. Tým sa druhý jazyk posilní a zároveň sa ho začnu učiť staršie deti, takže to bude pre nich jednoduchšie. Pre výučbu jazykov máme tri jazykové učebne a špičkové materiálne aj technické vybavenie. Vďaka európskemu projektu majú angličtinárky takmer všetky didaktické pomôcky, ktoré v tom čase existovali na slovenskom trhu.

Projekty

Za posledných 10 rokov bola škola každoročne zapojená aspoň v jednom projekte. Projekty realizujeme od maličkých s rozpočtom 300€ až po medzinárodné výskumné projekty s celoeurópskym rozpočtom 9,45 milióna €. Podrobnejšie sa o väčšine projektov môžete dozvedieť v samostanej časti webu - projekty. Vďaka všetkým projektom škola výrazne zmenila svoj obraz, zlepšilo sa vybavenie technikou, pomôckymi a množstvo finančných prostriedkov bolo investovaných do vzdelávania učiteľov. Vďaka projektom sú učitelia certifikovaní pre moderné vzdelávacie metódy, ako napríklad ITV (integrované tématické vyučovanie), čo je metóda vysokoefektívneho učenia. Väčšina učiteľov v každodennej praxi používa IKT. V niektorých predmetoch, sme vďaka projektom nakúpili všetky dostupné pomôcky, ktoré existovali na slovenskom trhu.

Príklady dobrej praxe

Za prvý projekt z eurofondov sme získali od Ministra školstva SR ocenenie príklady dobrej praxe. V projekte sme vytvorili základ nášho vzdelávacieho portálu Moderná škola. Aj v druhom projekte, ktorý bol pokračovaním bol náš projekt propagovaný zo strany ASFEU na celonárodnej úrovni, aj na hlavnej stránke Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ.

Informatika

Vynikajúcu uroveň v škole dosahuje informatika. Je profilujúcim predmetom na druhom stupni. Žiaci, ktorí končia štúdium v našej škole, sú všetci digitálne gramotní. Všetci učitelia informatiky sú plne kvalifikovaní a vyučujú v troch počítačových aj jednej multimediálnej učebni.

Obsahom učiva nie sú žiadne hry ale rozvoj logiky, práca s počítačom aj programovanie. Žiaci sa učia základné počítačove zručnosti. Text, tabuľky, prezentácie, hardvér, softvér, základy sieti, počítačovú bezpečnosť, základy internetových stránok, programovanie v dvoch až troch programovacích jazykoch, web2 technológie.

Informovanosť

Učiteľské internetové stránky

Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorá je nad rámec všetkých povinnosti učiteľov, je tvorba a správa triednych či učiteľských stránok. Každá trieda prvého stupňa má vytvorenú triednu stránku. Triedne učiteľky na nej uverejňujú každý deň informácie z činnosti triedy. Veľkou pomocou pre učiteľov sú domáce úlohy a učivo, ktoré v daný deň trieda preberala. Rodičia žiakov, ktorí v daný deň neboli v škole, tak presne vedia aké úlohy dieťa má, ktoré učivo preberali, aké cvičenie je potrebné dopísať. Stránky obsahujú aj množstvo fotografií z akcií organizovaných v triede alebo školskom klube detí.

Hlavná stránka

S hlavnou stránkou sme získali prvé miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku v kategórií ZŠ. Naša stránka sa tak stala inšpiráciou pre mnohé školy na Slovensku a často krát vidíme, že ak pribudne na našej stránke niečo nové o pár týždňov sa to objaví aj na stránkach iných škôl. Súčasťou stránky je aj vzdelávací web MODERNÁ ŠKOLA, ktorý používame ako jeden z hlavných učebných zdrojov. O prístup na stránku požiadali aj desiatky iných slovenských škôl, čo dokazuje úroveň práce učiteľov našej školy. Všetky materiály sú našou vlastnou produkciou, nevytvorila ich žiadna firma, ale učitelia učiaci v tejto škole.

Webstránky učiteľov

 • client1
 • client2
 • client3
 • client4
 • client5
 • client6
 • client7
 • client8
 • client9
 • client10
 • client11
 • client12
 • client13
 • client15
 • client16
 • client17
 • client18
 • client19
 • client20
 • client21
 • client22
 • client23
 • client24
 • client25
 • client26
 • client27

Do začiatku letných prázdnin zostáva

Copyrights © 2014 - 2019 | All Rights Reserved by zsphorova.sk | Ochrana osobných údajovGDPR | created by JPSP