2% z daní

Údaje na poukázanie dane pre našu školu sú:

Právna forma: Občianske združenie
Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Pavla Horova Michalovce
Sídlo: Kpt. Nálepku 1070/16, 071 01 Michalovce
IČO: 53024851
Bankové spojenie: SLSP a.s.
IBAN: SK53 0900 0000 0051 7425 5014

Overiť si ich môžete aj na tejto stránke

POSTUP

Pre väčšinu zamestnancov, ktorí pracujú vo firmách, teda im robia daňové priznanie v práci je postup nasledovný. Škole doručíte dva dokumenty. Prvé - Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vydá zamestnávateľ. Druhé je predvyplnené tlačivo o poukázaní dane pre našu školu. Môžete ho vypísať priamo tu - (EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO V PDF), alebo vám ho môžu doniesť deti. Dopíšete údaje, vytlačte a podpíšte ho. Ak neviete presne vyrátať výšku dvoch percent, vyrátajú ju naše účtovníčky. Obe tlačivá doneste do školy alebo pošlite prostredníctvom žiakov, resp. triednej učiteľky. Škola zabezpečí následné doručenie na daňový úrad. Učitelia si môžu vyzdvihnúť papierové tlačivá u p. Kostovčíkovej.

Oficiálny postup pre rôzne kategórie daňovníkov si môžete pozrieť na nasledujúcej stránke

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk