Školský vzdelávací program 2018/2019

Všeobecný úvod a učebné plány a prílohy

home

ŠKVP

home

RUP 2018-2019

home

PRČG 2018-2019

home

FG 2018-2018

home

KV 2018-2019

1. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANJ

home

MAT

home

EV

home

NV

home

HV

home

VV

home

TSV

home

PVO

2. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANJ

home

MAT

home

INF

home

EV

home

NV

home

HV

home

VV

home

TSV

home

PVO

3. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANJ

home

MAT

home

INF

home

EV

home

NV

home

HV

home

VV

home

TSV

home

PDA

home

VLA

home

PRAC

4. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANJ

home

MAT

home

INF

home

EV

home

NV

home

HV

home

VV

home

TSV

home

PDA

home

VLA

home

PRAC

5. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANJ

home

MAT

home

INF

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

EV

home

NV

home

THD

home

HUV

home

VYV

home

TSV

6. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANJ

home

MAT

home

INF

home

FYZ

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

OBN

home

EV

home

NV

home

THD

home

HUV

home

VYV

home

TSV

7. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANJ

home

NEJ

home

RUJ

home

MAT

home

INF

home

FYZ

home

CHEM

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

OBN

home

EV

home

NV

home

THD

home

HUV

home

VYV

home

TSV

8. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANJ

home

NEJ

home

RUJ

home

MAT

home

INF

home

FYZ

home

CHEM

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

OBN

home

EV

home

NV

home

THD

home

HUV

home

VYV

home

TSV

9. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANJ

home

NEJ

home

RUJ

home

MAT

home

INF

home

FYZ

home

CHEM

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

OBN

home

EV

home

NV

home

THD

home

VYV

home

TSV

9. ročník - "neinovatívny"

home

SJL

home

ANJ

home

NEJ

home

RUJ

home

MAT

home

INF

home

FYZ

home

CHEM

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

OBN

home

TSV

home

Rok 2017_2018

Copyrights © 2014 - 2016 & All Rights Reserved by zsphorova.sk