Školský vzdelávací program 2022/2023

Všeobecný úvod a učebné plány a prílohy

Školský vzdelávací program ZŠ Pavla Horova Michalovce vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu. Nájdete ho uverejnený na internetovej stránke www.statpedu.sk, prípadne priamo v časti venovanej inovovanému ŠVP. Zmeny oproti ŠVP nájdetev našom RUP (Rámcovom učebnom pláne), kde sú vyznačené zvýšené dotácie s použitím disponibilných hodín. Aj v týchto prípadoch ide viac krát iba o navýšenie času nie obsahu. Nižšie na stránke uvádzame iba tie časti Školského vzdelávacieho programu, kde dochádza nielen k navýšeniu času ale aj obsahu. Primárne sú to naše profilujúce predmety, ako napríklad informatika. V ročníkoch a predmetoch, ktoré nie sú uvedené nižšie vyučujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre príslušný predmet, ročník a stupeň.

home

ŠKVP

home

RUP_ŠVP

home

RUP_ŠKVP 2022-2023

home

PRČG 2022-2023

home

FG 2022-2023

home

KV 2022-2023

ŠkVP s navýšením obsahu

home

INF5

home

INF6

home

INF7

home

INF8

home

INF9

Copyrights © 2014 - 2016 & All Rights Reserved by zsphorova.sk