RNDr. Eva Ciglianová - predsedazástupca ZŠ P. Horova, II. stupeň
Mgr. Mária Papáčovázástupca ZŠ P. Horova
Milina Kostovčíkovázástupca ZŠ P. Horova, THP
Mgr. Martin Nebesník zástupca za poslancov MsZ
Ing. Jozef Sokologorskýzástupca za poslancov MsZ
PhDr. Jana Cibereová zástupca za poslancov MsZ
Ján Bumbera zástupca MsÚ
JUDr. Milena Bubánovázástupca rodičov
PhDr. Martina Dobrovolskázástupca rodičov
Lenka Novákovázástupca rodičov
Ing. Radoslav Harbuľák zástupca rodičov
Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk