ŠTATISTIKY

Štatistika návštevnosti stránky

Naša internetová stránka patrí medzi pomerne navštevované stránky. Dosahujeme na základnú školu veľmi dobré čísla návštevnosti. Sledujeme unikátne návštevy, teda 100 kliknutí z jedného počítača na vždy počíta iba ako jeden návštevník. Úsmevne vyzerajú počítadla mnohých škôl, kde udávajú počet návštevníkov v miliónoch. Vysvetlenie je jednoduché. Odhadom 80 - 90% škôl využíva pre tvorbu svojej stránky doménu edupage od firmy ASC. Počítadla zobrazené na ich stránkach sú počítadlom celej domény a navyše sú nastavené na počítanie klikov a nie unikátnych návštevníkov. Naša stránka nie je iba obyčajnou stránkou. Obsahuje množstvo podstránok a aj tie sa počítajú osobitne. Každá trieda prvého stupňa má vlastnú podstránku. Je to obrovská pomoc pre rodičov. Z hľadiska návštevnosti, sa však počet návštev hlavnej stránky po zavedení tohto systému znížil na polovicu. Pred zavedením triednych stránok sa počet návštevníkov pohyboval medzi 1000 - 2000 unikátnych návštevníkov. Rekord bol cez 3200. Po zavedení sa počet unikátnych návštevníkov hlavnej stránky pohybuje v rozmedzí 600 - 1000. Najnavštevovanejšie stránky tried dokážu mať dennú návštevnosť 150 užívateľov. Súčasťou našej stránky je aj vzdelávací portál Moderná škola. V súčasnosti na neho okrem nás denne kliká niekoľko desiatok škôl. Len pre zaujímavosť najnavštevovanejšou slovenskou domémou je azet.sk s mesačným počtom viac ako 2 000 000 navštevníkov. Stránka michalovce.sk má napríklad návštevnosť okolo 5000 užívateľov denne. Veľkým trendom, s výraznou rastúcou tendenciou, je prístup na stránky z mobilných zariadení. Aj preto sme sa rozhodli celú stránku kompletne preprogramovať na responzívny dizajn, teda taký, ktorý sa prispôsobuje zariadeniu užívateľa.

Počet unikátnychnávštevníkov

  • 2013 · 691
  • 2014 · 682
  • 2015 · 646

Ročný počet zobrazenýchstránok

  • 2014 /bez decembra · 200 488
  • 2013 · 195 802
  • 2012 · 244 753

Vývoj počtu žiakov

  • 2012 · 674
  • 2013 · 691
  • 2014 · 682
  • 2015 · 646
K

apacita školy sa v našom prípade neviaže na počet detí, ale skôr na priestory. Ideálny počet tried v našej škole je 27. V každom ročníku 3 triedy. Je pravdou, že v posledných rokoch sme mali aj 29 tried, ale jedna-dve triedy boli vždy v pomerne maličkých triedach, preto sme sa snažili počet tried zredukovať spájaním.

Spájali sme buď triedy pri prechode z prvého na druhý stupeň, kde je možné navýšiť počet žaikov, alebo po odchode žiakov z piateho ročníka na osemročné gymnáziá.

Počet žiakov nastupujúcich v Michalovciach do prvého ročníka má klesajúcu, až výrazne klesajúcu tendenciu. Napríklad pre školský rok 2015/2016 je predpokladaný počet prvákov v Michalovciach 382. V meste je 9 škôl. Priemerne na jednu školu pripadá približne 42 žiakov. Niektoré školy v meste sa dostávajú nad limit a logicky niektoré pod limit. Našej škole sa dlhodobe darí otvárať 3 - 4 triedy pre prvákov. Z tohto hľadiska patríme v meste medzi tri najúspešnejšie školy
Škola patrí dlhodobo na druhú až tretiu priečku v počte žiakov v meste Michalovce. Sme na "strope" naších kapacít. Snažíme sa optimalizovať počet žiakov v triedach, tak aby boli triedy rovnomerné, čo sa týka počtu žiakov.

História internetových stránok školy

Obdobie 2005 - 2007

web1 2

V roku 2005 nemala škola žiadnu internetovú stránku. Stránka vznikla na doméne edu.sk, na ktorú mala nárok každá škola zapojená do projektu Infovek. Kapacita priestrou, ktorý bol vtedy hostovaný v Slovak Telekome bola 50 MB :) Túto kapacitu sme mali naplnenú asi po pol roku. Po oficiálnej žiadosti nám ju zvýšili na 200 MB. Takýto priestor poskytovali školám iba v ojedinelých a ovôvodnených prípadoch. Prvá verzia stránky bola ešte trochu jednoduchšia ako vidíte na obrázku. "Nakódoval" ju v priebehu pár dní Mgr. Ján Palkoci. Bola napísana v jazykoch HTML a CSS. V tom čase bola jednou z prvých internetových stránok škôl v rámci okresu. Pomerne komplikovaná bola adresa. Tvar vymysleli v tom čase ľudia v projekte Infovek. Vždy pozostával z typu školy (zs), ulice (kpt) a skratky mesta (mi). Adresa mala výsledny tvar www.zskptmi.edu.sk. V takomto tvare sa pomerne tažko pamätala a navyše po zhruba roku sme mali naplnenú aj kapacitu 200 MB, preto sme hľadali ďalšie riešenie.

Obdobie 2007 - 2008

web2

Niekedy v roku 2007 sme naplnili kapacitu 200 MB, ktorú poskytoval školám Slovak Telekom, preto sme sa rozhodli pristúpiť na komerčné riešenie. Boli sme úplne prvá základná škola v okrese, ktorá mala vlastnú "neštátnu" doménu. Názov vymysleli spoločne riaditeľ školy Mgr. Slavko Pavolko a zástupca riaditeľa Mgr. Ján Palkoci. Vznikla doména www.zsphorova.sk. Kúpili sme webhostingový priestor s veľkosťou 2 GB, čo bola na tú dobu pomerne obrovská kapacita. Web zmenil aj dizajn. Technologicky však zostal rovnaký. Použitá technológia neumožňovala dynamický web, čo bol aj dôvod pomerne rýchleho upgradu.

Obdobie 2008 - 2014

web3

Nové štandardy konzorcia W3C a možnosť dynamického webu aj bez použitia technológie PHP, boli dôvodom, prečo druhá verzia webu fungovala iba trochu dlhšie ako rok. V roku 2008 prešiel web obrovskou zmenou. Bol kompletne prekódovaný do šablóny, ktorú sme kúpili z amerického "template" servera. Zmenil sa aj programovací jazyk na XHTML a CSS. Rýchlo pribúdal obsah a web sa postupne zmenil takmer na portál. V rokoch 2009 - 2011 pribudla prvá verzia vzdelávacieho portálu MODERNÁ ŠKOLA. Čoskoro sa nám podarilo dohodnúť aj so spoločnosťou webnode a začali vznikať stránky jednotlivých tried a učiteľov. Web sa obrovsky rozrástol a škola musela zakúpiť najvyššie verzie webhostingu, aby sme nemuseli vymazávať najstaršie fotoalbumy. Vo februári roku 2012 sme s touto verziuo stránky získali 1. miesto v celoslovenskej súťaži o najlepšiu stránku školy, v kategórii ZŠ. Ceny boli v Bratislave prevziať riaditeľ a zástupca školy z rúk ministera školstva Ing. Eugena Jurzycu a riaditeľa UIPŠ PaedDr. Romana Baranoviča. Táto verzia web stránky dosiahla cez 100 000 unikátnych návštevníkov a 1 000 000 prezeraných stránok. Web v decembri 2014 obsahoval 80 950 súborov v 7403 priečinkoch.

Obdobie 2014 - ???

web4

Nová verzia stránky vznikla pred Vianocami 2014. Hlavným dôvodom bol nárast používania mobilných technológií. Z analytiky stránky vyplynulo, že na stránku sa čoraz viac pristupuje z mobilov a smartfónov. Použitá šablóna však neumožňovala optimalizáciu pre mobilné zariadenia, preto vznikla nová verzia založená na úplne novej responzívnej šablóne. Prekódovať takto rozsiahly web si vyžiadalo takmer dva mesiace intenzívnej práce. Nová šablóna je založená na najmodernejšom jazyku HTML5 a CSS3, čo umožní nakódovať takmer ľubovoľný kód. Zmenilo sa úplne všetko. Menu, hlavné bannery, dynamika webu aj rozloženie. Stránky tried a učiteľov sme museli umiestniť úplne dole, pretože po ich zavedení, takmer polovica užívateľov išla hneď na stránku triedy a "neposunula" stránku ďalej, aby si prečítala novinky. S humorom môžeme konštatovať, že ak by si v dnešnej dobe objednala takýto redizajn a prekódovanie nejaká štátna inštitúcia, faktúra by obsahovala minimálne päť miestne číslo, s oveľa väčšou pravdepodobnosťou šesť miestne (samozrejme v eurách). Dúfajme, že sa tejto stránke bude dariť minimálne tak ako predošlej verzii a vydrží tiež aspoň päť-šesť rokov.

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk