V tejto časti stránky sú formuláre a žiadosti pre rodičov, dôležité školské dokumenty a výročné správy. Vstup do časti vnútroškolské dokumenty je zaheslovaný a slúži iba pre potreby zamestnancov našej školy.

dokumenty vnutorne

Vnútroškolské dokumenty

Formuláre a žiadosti

zápis do 1. ročníka ZŠ (spustený iba v čase zápisu)

online_formularONLINE

žiadosť o oslobodenie z predmetu

pdfPDFrtfRTFonline_formularONLINE

žiadosť o štúdium v zahraničí

pdfPDFrtfRTFonline_formularONLINE

žiadosť o dlhodobé uvoľnenie žiaka

pdfPDFrtfRTFonline_formularONLINE

žiadosť o prijatie do ŠKD

pdfPDFrtfRTFonline_formularONLINE

žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

pdfPDFrtfRTFonline_formularONLINE

formulár neregistrovaný školský úraz

pdfPDFrtfRTF

Všeobecné dokumenty

vnútorný poriadok školy

pdfPDFrtfRTF

doplnok č.1 k vnútornému poriadku školy

pdfPDFrtfRTF

Sprievodca školským rokom

pdfPDFrtfRTF

hodnotenie

pdfPDFrtfRTF

výchovný program ŠKD

pdfPDFrtfRTF

Prevádzkové poriadky a štatúty

prevádzkový poriadok školy

pdfPDFrtfRTF

prevádzkový poriadok PC učební

pdfPDFrtfRTF

štatút školy

pdfPDFrtfRTF

štatút školskej knižnice

pdfPDFrtfRTF

Smernice školy a zriaďovateľa

vnútorná smernica o postupe pri úrazoch

pdfPDFrtfRTF

smernica zriaďovateľa o školských obvodoch

pdfPDFrtfRTF

smernica zriaďovateľa o čase a mieste zápisu

pdfPDFrtfRTF

smernica zriaďovateľa o dotácii na žiaka

pdfPDFrtfRTF

smernica zriaďovateľa výške príspevku do ŠKD

pdfPDFrtfRTF

smernica o stažnostiach

pdfPDFrtfRTF

Výročné správy

správa 2021-2022

pdfPDFrtfRTF

správa 2020-2021

pdfPDFrtfRTF

správa 2019-2020

pdfPDFrtfRTF

správa 2018-2019

pdfPDFrtfRTF

správa 2018-2019 prílohy

pdfPDFrtfRTF

správa 2017-2018

pdfPDFrtfRTF

správa 2016-2017

pdfPDFrtfRTF

správa 2015-2016

pdfPDFrtfRTF

správa 2014-2015

pdfPDFrtfRTF

správa 2013-2014

pdfPDFrtfRTF

správa 2012-2013

pdfPDFrtfRTF

správa 2011-2012

pdfPDFrtfRTF

správa 2010-2011

pdfPDFrtfRTF

správa 2009-2010

pdfPDFrtfRTF

správa 2008-2009

pdfPDFrtfRTF

správa 2007-2008

pdfPDFrtfRTF

správa 2006-2007

pdfPDFrtfRTF

správa 2005-2006

pdfPDFrtfRTF
Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk