Každoročne sa snažíme odfotiť aj žiakov v svojich triedach. Vďaka tomu postupne vzniká pomerne zaujímava galéria fotografií, dokumentujúca ako žiaci rástli a menili sa. Bohužiaľ nie vždy sú na fotografiách všetci žiaci, ktorí chodili do danej triedy a výnimočne chýbajú v niektorých rokoch aj celé triedy (z rôznych dôvodov). Zoznam tried v danom školskom roku sa aktualizuje koncom roka, zvyčajne v mesiacoch máj alebo jún, po fotení triednych kolektívov.

home

2016/2017

home

2016/2017

home

2014/2015

home

2013/2014

home

2012/2013

home

2011/2012

home

2010/2011

home

2009/2010

home

2008/2009

home

2007/2008

home

2006/2007

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk