Školská jedáleň

Od februára 2016 potrebujete pre zaplatenie stravného cez internet banking číslo účtu v tvare IBAN. To číslo je nasledujúce: SK93 5600 0000 0042 5855 4009.

Od septembra 2017 na základe VZN Mesta Michalovce, musia byť obedy vyplatené do 1. dňa v mesiaci, na daný mesiac..

Ku každej poriadnej škole patrí aj školská jedáleň. V našej jedálni stravuje približne 550 stravníkov. Jedáleň poskytuje samozrejme možnosti stravovania aj učiteľom, dôchodcom (bývalí školskí zamestnanci). Okruh iných stravníkov: zamestnanci školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré nemajú vlastné stravovacie zariadenia. Vedúcou školskej jedálne je p. Katarína Geletičová.

Cena stravného

1. - 4. ročník
1,19 €
5. - 9. ročník
1,26 €
Zamestnanci
2,54 €
kuchyna

Od 1.1.2014 bola zvýšena cena stravného pre zamestnancov. Cena je vždy upravovaná v súvislosti s novým rozpočtom mesta a prípadne zmenou výšky doplatku zo strany zamestnávateľa. Cena pre žiakov zostala nezmenená. Aktuálne ceny si možete pozrieť nižšie na stránke.

ODHLÁSENIE

V zmysle platnej legistatívy je možné stravníka odhlásiť z obedu deň vopred. V prípade akútneho ochorenia počas noci (alebo akéhokoľvek iného dôvodu, kvôli ktorému nemôže dieťa ísť na obed) si môžu rodičia prísť pre pre obed s obedárom. Odhlásenie je možné u vedúcej školskej jedálne osobne, alebo na telefónnom čísle056 64 225 70.


Od 10. mája 2013 prinášame možnosť ELEKTRONICKÉHO odhlásenia zo stravy. Stačí zaslať email na adresu jedalen@zsphorova.sk, napísať meno stravníka, triedu a v prípade dlhodobejšieho odhlásenia aj obdobie odkedy - dokedy žiak nebude chodiť na obed. Aj elektronické odhlásenie by sa malo uskutočniť 24 hodín vopred. V prípade akútnych stavov, vo výnimočných prípadoch je možné odhlásiť dieťa do 7:00 ráno v daný deň.

Upozorňujeme rodičov, že bolo zmenené číslo účtu pre platbu stravného. Nové číslo je: 4258554009/5600. Informácie je dôležitá iba pre automatické platby. Na šekoch bude samozrejme číslo účtu zmenené.

Na základe vyhlášky 336/2007 Z.z, vyhlasovanie žiakov zo stravy je možné 24 hodín vopred, v prípade neskoro odhlásenej stravy je možné vybrať stravu v daný deň do svojich donesených nádob.

Od 1.1.2014 zamestnanci platia za obed 2,40 €

SKLADBA JEDÁLNEHO LÍSTKA

Jedálny lístok je zostavovaný tak, aby bol vyvážený po kalorickej aj výživovej stránke. V týždni je jedno jedlo múčne sladké a s polievkou mäsovou, jedno múčne slané bez polievky mäsovej, 1 x mleté mäso, a 2 x plná dávka mäsa, buď na kocky, alebo plátok v celku. Dieťa stravovaním v školskej jedálni získava vyváženú stravu či už sa jedná o kalorie, bielkoviny ,tuky,vápnik,železo alebo vitamíny. Školká jedáleň povinne denne prepočitáva kalorickú a biologickú hodnotu stravy, ktorá musí splňať nutričné hodnoty podávané deťom.


UPOZORNENIE

Obedy sa vyplácujú šekom, vždy najneskôr do 5. dňa v nasledujúcom mesiaci. Pri platbách cez internet banking uvádzajte ako doplňujúci údaj meno a triedu žiaka.

Škola je zapojená do projektu zdravá škola, ktorý sa samozrejme najviac dotýka práve školskej jedálne. Obed pozostáva z polievky, hlavného jedla, nápoja a niekedy aj z ovocia, alebo dezertu.

Copyrights © 2014 - 2017 & All Rights Reserved by zsphorova.sk