Cena stravného

1. - 4. ročník
1,70 €
5. - 9. ročník
1,90 €
Zamestnanci
kuchynaŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Ku každej poriadnej škole patrí aj školská jedáleň. V našej jedálni sa stravuje približne 550 stravníkov. Jedáleň poskytuje stravu žiakom aj učiteľom. Vedúcou školskej jedálne je Katarína Geletičová.

Od 1.8.2021 skončilo plošné poskytovanie obedov zadarmo. S tým súvisí aj zmena niektorých predpisov a termínov. Väčšinu z nich nájdete v zápisnom lístku stravníka. ( prihláška ) Dieťa/žiak po odovzdaní vypĺnenej a podpísanej prihlášky je stravníkom na celý školský rok.

Ďalšou zmenou je to, že už sa neuhrádza záloha na stravu, ale každý žiak, ktorému vzniká povinnosť za stravu platiť ( vyčerpal zálohu z minulého obdobia) dostáva poštový poukaz na aktuálnu dlžnú sumu., Stravné sa uhrádza vopred, do 3 dní po obdŕžaní poštovej poukážky. Stravné je potrebné platiť na účet uvedený na poštovej poukážke.

Číslo účtu v tvare IBAN : SK77 7500 0000 0040 2820 2438

V prípade že rodič nebude akceptovať zmenu financovania stravného, má možnosť dieťa zo stravy vyhlásiť.

ODHLÁSENIE

V zmysle platnej legistatívy je možné stravníka odhlásiť z obedu deň vopred. V prípade akútneho ochorenia počas noci (alebo akéhokoľvek iného dôvodu, kvôli ktorému nemôže dieťa ísť na obed) najneskôr do 7.00 hod ráno v daný deň. Odhlásenie je možné u vedúcej školskej jedálne osobne, alebo na telefónných číslach 0911 282 614 a 056 642 25 70.

Od 10. mája 2013 prinášame možnosť ELEKTRONICKÉHO odhlásenia zo stravy. Stačí zaslať email na adresu jedalen@zsphorova.sk, napísať meno stravníka, triedu a v prípade dlhodobejšieho odhlásenia aj obdobie odkedy - dokedy žiak nebude chodiť na obed. Aj elektronické odhlásenie by sa malo uskutočniť 24 hodín vopred. V prípade akútnych stavov, vo výnimočných prípadoch je možné odhlásiť dieťa do 7:00 ráno v daný deň. Na základe vyhlášky 336/2007 Z.z, vyhlasovanie žiakov zo stravy je možné 24 hodín vopred, v prípade neskoro odhlásenej stravy je možné vybrať stravu v daný deň do svojich donesených nádob.

SKLADBA JEDÁLNEHO LÍSTKA

Jedálny lístok je zostavovaný tak, aby bol vyvážený po kalorickej aj výživovej stránke. V týždni je jedno jedlo múčne sladké a s polievkou mäsovou, jedno múčne slané bez polievky mäsovej, 1 x mleté mäso, a 2 x plná dávka mäsa, buď na kocky, alebo plátok v celku. Dieťa stravovaním v školskej jedálni získava vyváženú stravu či už sa jedná o kalórie, bielkoviny, tuky, vápnik, železo alebo vitamíny. Školská jedáleň povinne denne prepočítava kalorickú a biologickú hodnotu stravy, ktorá musí spĺňať nutričné hodnoty podávané deťom.


UPOZORNENIE

Obedy sa vyplácujú šekom, vždy najneskôr do 5. dňa v nasledujúcom mesiaci. Pri platbách cez internet banking uvádzajte ako doplňujúci údaj meno a triedu žiaka.

Škola je zapojená do projektu zdravá škola, ktorý sa samozrejme najviac dotýka práve školskej jedálne. Obed pozostáva z polievky, hlavného jedla, nápoja a niekedy aj z ovocia, alebo dezertu.

Copyrights © 2014 - 2019 & All Rights Reserved by zsphorova.sk