Rodičovské združenie pri ZŠ P. Horova Michalovce

Rodičovské združenie pri ZŠ P. Horova Michalovce je občianske združenie, ktoré združuje rodičov žiakov študujúcich v našej škole. Hlavným cieľom občianského združenia je pomoc škole, najmä formou výberu 2% z daní. Rodičovské združenie je úzko prepojené s Radou rodičov, ktorá plní zároveň rozhodovaciu funkciu, ako nakladať so získanými prostriedkami. Účel využitia prostriedkov je vždy konzultovaný so školou. Vyzbierané prostriedky slúžia na dofinancovanie projektov, rozvoj športových aktivít, čiastočne smerujú aj na skvalitnenie prostredia (napr. vymaľovanie tried). Zatiaľ najúspešnejší rok vo výbere 2% z daní bol rok 2010, kedy sa podarilo vyzberať viac ako 5500 €.

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk