KONTAKTY

Základná škola Pavla Horova, Ul. kpt. Nálepku 16, 07101 Michalovce

 • skola@zsphorova.sk
 • TEL. 0566422838
 • IČO: 17080771
 • DIČ: 2021635308
 • NÁZOV ÚČTU: príjmový účet
 • IBAN: SK29 7500 0000 0040 2820 2235
 • NÁZOV BANKY: ČSOB
 • NÁZOV ÚČTU: výdavkový účet
 • IBAN: SK11 7500 0000 0040 2820 2171
 • NÁZOV BANKY: ČSOB

Rodičovské združenie pri ZŠ Pavla Horova

 • ADRESA: Ul. kpt. Nálepku 16, 071 01 Michalovce
 • IČO: 53024851
 • IBAN: SK53 0900 0000 0051 7425 5014
 • ŠTATUTÁR: Mgr. Andrea Palkociová

ZRIAĎOVATEĽ

 • Mestský úrad Michalovce
 • Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
 • msumi(zav)msumi.sk
 • tel. +421-56-6864111 (spojovateľka)

Riaditeľ školy

Zástupca riaditeľa školy

Zástupkyňa riaditeľa školy

Hospodárka školy

Personalistka

Výchovný poradca

Školská jedáleň

Copyrights © 2014 - 2020 & All Rights Reserved by zsphorova.sk