KONTAKTY

Základná škola Pavla Horova, Ul. kpt. Nálepku 16, 07101 Michalovce

  • skola@zsphorova.sk
  • tel. 0566422838
  • ičo: 17080771
  • dič: 2021635308
  • príjmový účet: 425 855 9002/5600 Dexia banka Slovensko

ZRIAĎOVATEź

  • Mestský úrad Michalovce
  • Námestie osloboditežov 30, 071 01 Michalovce
  • msumi@msumi.sk
  • tel. +421-56-6864111 (spojovatežka)

Riaditež školy

Zástupca riaditeža školy

Zástupkyňa riaditeža školy

Hospodárka školy

Personalistka

Výchovný poradca

Školská jedáleň

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk