Trieda budúcnosti VII. (2022)

Každá ďalšia naša Trieda budúcnosti je vždy o kúsok lepšia a originálnejšia. Táto je naozaj top. Na jej návrhu sa podieľali nielen žiaci a učitelia, ale tentokrát aj rodičia. Rodičia sa aj veľmi aktívne zapojili do výstavby. Týždne pomáhali aj žiaci s veľkou podporou triednej učiteľky Mgr. Zuzany Vargovej. Výsledkom je trieda s neuveriteľnou estetikou, premyslená do posledného detailu, kde je radosť vzdelávať sa.

Detaily projektu

Realizácia
2022
Fotoalbum
Vizualizácia
Autori
Mgr. Ján Palkoci, Mgr. Zuzana Vargová, Ing.arch. Peter Tarkulič
trieda budúcnosti

Miniprojekt (2022)

Okrem veľkých projektov sa každoročne uchádzame aj o "miniprojekty". Väčšinou ide o projekty rádovo v stovkách eur. Využívame pri tom schému dotácií Mesta Michalovce. Aj pri tejto aktivite Mesto Michalovce prispelo sumou 300€. Spolu s financiami OZ a školy sa nám podarilo opäť trochu zlepšiť priestory v našej škole. Tentokrát to bolo skrášlenie a doplnenie garden zóny, vybudovanie novej skalky a nový náter na detských preliezkách a lavičkách.

Detaily projektu

Realizácia
2022
Fotoalbum
Miniprojekt 2022
Autori
Mgr. Ján Palkoci, Mgr. Andrea Palkociová
trieda budúcnosti

Relaxačno oddychové zóny

Naša škola uspela v ďalšom grante. O grant v projekte Modernejšia škola sa uchádzalo neuveriteľných 1845 škol. To sú takmer 2/3 všetkých ZŠ a SŠ na Slovensku. Uspelo 144 projektov a náš je medzi nimi. Je to celkom potešujúce, že sme uspeli v takejto konkurencii. Aj keď grantova výzva akoby vychádzala z našich Tried budúcnosti. Uchádzalo sa aj 5 ďalších michalovských ZŠ, uspeli sme zatiaľ iba my. Dokonca v plnej žiadanej výške – 29 170€. Projekt výrazne zlepšil a skvalitnil prostredie pre žiakov. Vznikol aj unikátny priestor relaxačnej knižnice a učebne jazykov.

Detaily projektu

Realizácia
2021 - 2022
Fotoalbum
Knižnica
Autor
Mgr. Ján Palkoci a Mgr. Slavko Pavolko
knižnica

Veľká počítačová učebňa

Táto aktivita nie je priamo projektom. Je to prestavba a rekonštrukcia veľkej počítačovej učebne, ktorá bola jedných z najstarších "nedotknutých" priestorov v našej škole. Na realizáciu sme tri roky nenašli dostatok finančných zdrojov. Celý priestor mohol vzniknúť iba vďaka synergickému efektu ostatných projektov. Tie poskytli zdroje na realizáciu a vybavenie iných priestorov, vďaka čomu sme konečne ušetrili svoje vlastné peniaze a mohli sme zrealizovať niečo aj z vlastných zdrojov. Výsledok ale stojí určite zato.

Detaily projektu

Realizácia
2021
Autor
Mgr. Ján Palkoci a Mgr. Slavko Pavolko
pc učebna

Trieda budúcnosti VI. (2021)

Ďalší rok a ďalšie dve triedy. Postupne. Krok za krokom. Grant za grantom, s príspevkom z nového Občianského združenia, so spolufinancovaním školy aj s pomocou dotácie z rozpočtu Mesta Michalovce vzniká Future Classroom V. Stavebná fáza ukončená na 90% aj napriek pretrvávajúcej pandémii. Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Vďaka dištančnému vzdelávaniu môžu robotníci pracovať v škole v časoch a termínoch, ktoré boli doposiaľ nemožné. V prílohe nájdete zopár fotografií z celého procesu výstavby. Veľké poďakovanie patrí aj rodičom žiakov, ktorí sa na výstavbe podieľali vo forme dobrovoľníckej práce.

Detaily projektu

Realizácia
2021
Autor
Mgr. Katarína Balogová a Mgr. Slavko Pavolko
trieda budúcnosti

Trieda budúcnosti V. (2021)

Ďalší rok a ďalšie dve triedy. Postupne. Krok za krokom. Grant za grantom, s príspevkom z nového Občianského združenia, so spolufinancovaním školy aj s pomocou dotácie z rozpočtu Mesta Michalovce vzniká Future Classroom V. Stavebná fáza ukončená na 90% aj napriek pretrvávajúcej pandémii. Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Vďaka dištančnému vzdelávaniu môžu robotníci pracovať v škole v časoch a termínoch, ktoré boli doposiaľ nemožné. V prílohe nájdete zopár fotografií z celého procesu výstavby. Veľké poďakovanie patrí aj rodičom žiakov, ktorí sa na výstavbe podieľali vo forme dobrovoľníckej práce.

Detaily projektu

Realizácia
2021
Autor
Mgr. Ján Palkoci. Mgr. Slavko Pavolko, Mgr. Iveta Vasiľová
trieda budúcnosti

Trieda budúcnosti IV. (2020)

Do výstavby Triedy budúcnosti IV. naplno zasiahla pandémia Covid19. Aj napriek tomu sme získali na jej vybudovanie 3 granty v celkovej hodnote takmer 14 000€. Uspeli sme v v SLSP grante #mamnato. Podporili nás aj Accenture a Karpatská nadácia cez fond T-Systems. Prvykrát sme tak mali dostatok finančných prostriedkov na kompletné technické vybavenie. Aj preto je Future IV. najlepšie technologicky vybavená trieda.

Detaily projektu

Realizácia
2020
Autor
Mgr. Ján Palkoci.
trieda budúcnosti

SLSP grant #mamnato

Do tretice všetko dobré. Z troch podaných projektov na podporu nášho systému Future Classroom sme uspeli vo všetkých troch. Nadácia Slovenskej sporiteľne vybrala náš projekt Trieda budúcnosti do verejného hlasovania v rámci grantového programu #mamnato. Zo stovky projektov v rámci celého Slovenska sa nám s neuveriteľnou podporou žiakov, rodičov, verejnosti a vďaka premyslenému marketingu podarilo skončiť na prvom mieste s celkovým počtom 7104 hlasov, pričom prvých desať projektov získalo grant vo výške 8000€. Celkovo zo všetkých troch projektov budú naše projektové zámery podporené sumou takmer 15 000€.

Detaily projektu

Realizácia
2020
Fotoalbum
Hlasovanie
Fotoalbum
Výstavba
Autor
Mgr. Ján Palkoci.
trieda budúcnosti

Trieda budúcnosti II. a III. (2019-2020)

Po veľkom úspechu prvej Triedy budúcnosti vznikol tlak na vybudovanie ďalších tried. Rozhodli sme sa postupne v priebehu dvoch rokoch vybudovať aspoň základy dvoch tried budúcnosti. To nám umožnilo začať budovať systém, v rámci ktorého sa každý žiak našej školy vzdeláva v najmodernejšom priestore aspoň jeden rok.

Detaily projektu

Realizácia
2019 a 2020
Autor
Mgr. Ján Palkoci a Mgr. Mária Papáčová
trieda budúcnosti

Garden zóna 2019

Roky chátrajúci priestor medzi budovami a pred jedálňou sme premenili sa záhradnú zónu. Úpravy boli možné upraviť až po rekonštrukcií kanalizácie. Pri budovaní opäť pomáhali žiaci a dobrovoľníckou prácou aj rodičia. Celý priestor vznikol opäť najskôr ako 3D model na hodinách informatiky.

Detaily projektu

Realizácia
2019
Stránka
Garden zóna
Autor
Mgr. Ján Palkoci, Mgr. Andrea Palkociová
garden zóna

Prvá slovenská Trieda budúcnosti (2018)

V roku 2018 sme vybudovali prvú slovenskú Triedu budúcnosti na základe výsledkov pedagogicko-výskumného projektu ITEC. Celý priestor dizajnovali žiaci na základoch rozdelenia do šiestich vzdelávacích zón. Na vybudovanie sme získavali financie doslova v celej Európe. Pomáhali veľké technologické spoločnosti, paradoxne podpora z najbližšieho okolia bola minimálna. Napokon sa ale všetko podarilo a dokonca nás Európska školská sieť (European Schoolnet) v Bruseli zaradila do siete Future Classroom Labs - najinovatívnejších vzdelávacích priestorov v EÚ. Dokonca sme boli úplne prvý v rámci krajín strednej Európy V4. Oveľa viac informácie, fotografií aj videí nájdete na samostatnej podstránke projektu.

Detaily projektu

Realizácia
2018
Autor
Mgr. Ján Palkoci.
trieda budúcnosti

Relax zóna II. - 2016 (dostavba 2017)

O roku 2014 sme postupne budovali dve Relax zóny. Každý rok sme investovali približne 2000€ a podarilo sa nám postupne vytvoriť dve detské ihriská s kvalitným vybavením pre každú z našich budov, kde sa uči žiaci prvého stupňa. Pri budovaní spolupracujeme s chránenou dielňou Sečovce, ktorá je dodávateľom detských preliezok a hracích zostáv. Na vybudovaní sa sponzoringom a dobrovoľníckou prácou podieľali aj rodičia. V rámci možností pomáhali aj žiaci. O to viac si potom vybavenie vážia.

Detaily projektu

Realizácia
2016 - 2017
Stránka
miniprojekt
Autor
Mgr. Ján Palkoci.
ihrisko

Relaxačno oddychová zóna 2014

V roku 2014 sme v mene Rodičovského združenia pri našej škole podali žiadosť o dotáciu z rozpočtu primátora mesta. Podarilo sa nám síce získať iba 300€, ale vďaka pomoci rodičovského združenia, sponzorov a finačných prostriedkov školy sa nám podarilo vytvoriť opäť zaujímavý priestor pre žiakov našej školy. Viac o projekte sa dozviete po kliknutí na podstránku projektu.

Detaily projektu

Realizácia
Okt.-Nov. 2014
Stránka
miniprojekt
Autor
Mgr. Ján Palkoci.
ihrisko

Medzinárodný výskumný projekt ITEC

Naša škola získala možnosť zapojiť sa do európskeho výskumného projektu iTec. Ide o jeden z najrozsiahlejších projektov v oblasti vzdelávania v rámci Európskej únie. Do projektu je zapojených 27 partnerov a zastrešuje ho 14 ministrov školstva. Celkový rozpočet projektu je 9,45 milióna €. Hlavným cieľom projektu bolo nájsť moderný spôsob ako vyučovať v EÚ možno od roku 2020.

Detaily projektu

Realizácia
2012 - 2014
Stránka
itec.eun.org
Slovenská stránka
itec.elfa.sk
Školská stránka
školská stránka itec
Koordinátor
Mgr. Ján Palkoci.
itec

Projekt z ESF, OP Vzdelávanie - 2012-2014

V roku 2012 sme uspeli s ďalším projektom v rámci Operačného programu vzdelávanie. Projekt pod názvom Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov, s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v ZŠ P. Horova Michalovce, priniesol škole celkovo 287 422,55€ (8 658 891,74 Sk). V rámci projektu vzniklo pokračovanie portálu Moderná škola. Všetko o projekte sa dozviete na samostatnej podstránke.

Detaily projektu

Realizácia
2012 - 2014
Stránka
moderná škola
Autor
Mgr. Ján Palkoci.
moderná škola

Projekt z ESF, OP Vzdelávanie - 2009-2011

Projekt z ESF, OP Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernú, rozpočet 166 902,03 Eur (5 028 090,50 Sk) bol najväčším projektom, ktorý škola realizuje v rokoch 2009-2011. Projekt sme napísali bez pomoci firiem. Boli to naše nápady, naše myšlienky. Práce v projekte boli pomerne náročné, lebo sme všetko robili prvýkrát a mnohé veci sme nevedeli, ba dokonca nevedel ich ani projektový manažment v Agentúre MŠ.

Detaily projektu

Realizácia
2009-2011
Stránka
Projekt ESF1
Autor
Mgr. Ján Palkoci, Mgr. Marta Paligová a Mgr. Slavko Pavolko
ESF1

Jazykové laboratórium

V roku 2008 sme uspeli v projekte na vybudovanie jazykového laboratória. Celkový rozpočet projektu dosiahol 365 000 Sk. Výsledkom je špičková jazyková učebňa s kapacitou 28 miest, vybavená modernou technikou na vyučovanie cudzích jazykov. Učebňa obsahuje techniku na prehranie takmer akéhokoľvek zdroja audia alebo videa. K dispozícii je aj satelitný príjem.

Detaily projektu

Realizácia
2007
Stránka
Fotoalbum
Autor
Mgr. Ján Palkoci
ESF1

Projekt Škola pre radosť - Nadácia pre deti Slovenska

V roku 2007 začala naša škola s projektom modernizácie vyučovania na 1. stupni „Škola pre radosť“, ktorého základom je zavádzanie prvkov ITV – Integrované tematické vyučovanie a rozvoj životných zručností. Autorkou projektu „Škola pre radosť“ je Mgr. Marta Paligová, ktorá absolvovala školenie ITV a tréningy vzdelávacieho programu Životné zručnosti – nová stratégia úspechu, ktoré organizovala Nadácia pre deti Slovenska.

Detaily projektu

Realizácia
2007
Stránka
Viac o projekte
Autor
Mgr. Marta Paligová
nadacia

Školy budúcnosti

Vedenie projektu Infovek v spolupráci s Ministerstvom školstva SR oslovilo 250 základných a stredných škôl s ponukou na overovanie moderného spôsobu vyučovania, ktoré funguje v takejto podobe napríklad vo Švédsku. Projekt nebol otvorený a určený pre kohokoľvek. Na základe predošlých aktivít bolo vytipovaných 250 škôl, ktoré aktívne pracujú s modernými informačno-komunikačnými technológiami. Z 250 oslovených škôl bolo na základe predloženého projektu vybraných približne 5O najlepších škôl. Škola získala na tú dobu neuveriteľnú techniku. Tablet, špičkový projektor, interaktívnu tabuľu a e-learningový portál. Projekt v tom čase predbehol dobu o 10 rokov. Zanikol po zmene vlády.

Detaily projektu

Realizácia
2006
Autor
Mgr. Ján Palkoci
nadacia

O starších projektoch sa môžete dozvedieť viac vo Wikipédii.

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk