Garden zóna 2019

Roky chátrajúci priestor medzi budovami a pred jedálňou sme premenili sa záhradnú zónu. Úpravy boli možné upraviť až po rekonštrukcií kanalizácie. Pri budovaní opäť pomáhali žiaci a dobrovoľníckou prácou aj rodičia. Celý priestor vznikol opäť najskôr ako 3D model na hodinách informatiky.

Detaily projektu

Realizácia
2019
Stránka
Garden zóna
Autor
Mgr. Ján Palkoci, Mgr. Andrea Palkociová
garden zóna

Prvá slovenská Trieda budúcnosti (2018)

V roku 2018 sme vybudovali prvú slovenskú Triedu budúcnosti na základe výsledkov pedagogicko-výskumného projektu ITEC. Celý priestor dizajnovali žiaci na základoch rozdelenia do šiestich vzdelávacích zón. Na vybudovanie sme získavali financie doslova v celej Európe. Pomáhali veľké technologické spoločnosti, paradoxne podpora z najbližšieho okolia bola minimálna. Napokon sa ale všetko podarilo a dokonca nás Európska školská sieť (European Schoolnet) v Bruseli zaradila do siete Future Classroom Labs - najinovatívnejších vzdelávacích priestorov v EÚ. Dokonca sme boli úplne prvý v rámci krajín strednej Európy V4. Oveľa viac informácie, fotografií aj videí nájdete na samostatnej podstránke projektu.

Detaily projektu

Realizácia
2018
Autor
Mgr. Ján Palkoci.
trieda budúcnosti

Relax zóna II. - 2016 (dostavba 2017)

O roku 2014 sme postupne budovali dve Relax zóny. Každý rok sme investovali približne 2000€ a podarilo sa nám postupne vytvoriť dve detské ihriská s kvalitným vybavením pre každú z našich budov, kde sa uči žiaci prvého stupňa. Pri budovaní spolupracujeme s chránenou dielňou Sečovce, ktorá je dodávateľom detských preliezok a hracích zostáv. Na vybudovaní sa sponzoringom a dobrovoľníckou prácou podieľali aj rodičia. V rámci možností pomáhali aj žiaci. O to viac si potom vybavenie vážia.

Detaily projektu

Realizácia
2016 - 2017
Stránka
miniprojekt
Autor
Mgr. Ján Palkoci.
ihrisko

Relaxačno oddychová zóna 2014

V roku 2014 sme v mene Rodičovského združenia pri našej škole podali žiadosť o dotáciu z rozpočtu primátora mesta. Podarilo sa nám síce získať iba 300€, ale vďaka pomoci rodičovského združenia, sponzorov a finačných prostriedkov školy sa nám podarilo vytvoriť opäť zaujímavý priestor pre žiakov našej školy. Viac o projekte sa dozviete po kliknutí na podstránku projektu.

Detaily projektu

Realizácia
Okt.-Nov. 2014
Stránka
miniprojekt
Autor
Mgr. Ján Palkoci.
ihrisko

Medzinárodný výskumný projekt ITEC

Naša škola získala možnosť zapojiť sa do európskeho výskumného projektu iTec. Ide o jeden z najrozsiahlejších projektov v oblasti vzdelávania v rámci Európskej únie. Do projektu je zapojených 27 partnerov a zastrešuje ho 14 ministrov školstva. Celkový rozpočet projektu je 9,45 milióna €. Hlavným cieľom projektu bolo nájsť moderný spôsob ako vyučovať v EÚ možno od roku 2020.

Detaily projektu

Realizácia
2012 - 2014
Stránka
itec.eun.org
Slovenská stránka
itec.elfa.sk
Školská stránka
školská stránka itec
Koordinátor
Mgr. Ján Palkoci.
itec

Projekt z ESF, OP Vzdelávanie - 2012-2014

V roku 2012 sme uspeli s ďalším projektom v rámci Operačného programu vzdelávanie. Projekt pod názvom Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov, s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v ZŠ P. Horova Michalovce, priniesol škole celkovo 287 422,55€ (8 658 891,74 Sk). V rámci projektu vzniklo pokračovanie portálu Moderná škola. Všetko o projekte sa dozviete na samostatnej podstránke.

Detaily projektu

Realizácia
2012 - 2014
Stránka
moderná škola
Autor
Mgr. Ján Palkoci.
moderná škola

Projekt z ESF, OP Vzdelávanie - 2009-2011

Projekt z ESF, OP Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernú, rozpočet 166 902,03 Eur (5 028 090,50 Sk) bol najväčším projektom, ktorý škola realizuje v rokoch 2009-2011. Projekt sme napísali bez pomoci firiem. Boli to naše nápady, naše myšlienky. Práce v projekte boli pomerne náročné, lebo sme všetko robili prvýkrát a mnohé veci sme nevedeli, ba dokonca nevedel ich ani projektový manažment v Agentúre MŠ.

Detaily projektu

Realizácia
2009-2011
Stránka
Projekt ESF1
Autor
Mgr. Ján Palkoci, Mgr. Marta Paligová a Mgr. Slavko Pavolko
ESF1

Jazykové laboratórium

V roku 2008 sme uspeli v projekte na vybudovanie jazykového laboratória. Celkový rozpočet projektu dosiahol 365 000 Sk. Výsledkom je špičková jazyková učebňa s kapacitou 28 miest, vybavená modernou technikou na vyučovanie cudzích jazykov. Učebňa obsahuje techniku na prehranie takmer akéhokoľvek zdroja audia alebo videa. K dispozícii je aj satelitný príjem.

Detaily projektu

Realizácia
2007
Stránka
Fotoalbum
Autor
Mgr. Ján Palkoci
ESF1

Projekt Škola pre radosť - Nadácia pre deti Slovenska

V roku 2007 začala naša škola s projektom modernizácie vyučovania na 1. stupni „Škola pre radosť“, ktorého základom je zavádzanie prvkov ITV – Integrované tematické vyučovanie a rozvoj životných zručností. Autorkou projektu „Škola pre radosť“ je Mgr. Marta Paligová, ktorá absolvovala školenie ITV a tréningy vzdelávacieho programu Životné zručnosti – nová stratégia úspechu, ktoré organizovala Nadácia pre deti Slovenska.

Detaily projektu

Realizácia
2007
Stránka
Viac o projekte
Autor
Mgr. Marta Paligová
nadacia

Školy budúcnosti

Vedenie projektu Infovek v spolupráci s Ministerstvom školstva SR oslovilo 250 základných a stredných škôl s ponukou na overovanie moderného spôsobu vyučovania, ktoré funguje v takejto podobe napríklad vo Švédsku. Projekt nebol otvorený a určený pre kohokoľvek. Na základe predošlých aktivít bolo vytipovaných 250 škôl, ktoré aktívne pracujú s modernými informačno-komunikačnými technológiami. Z 250 oslovených škôl bolo na základe predloženého projektu vybraných približne 5O najlepších škôl. Škola získala na tú dobu neuveriteľnú techniku. Tablet, špičkový projektor, interaktívnu tabuľu a e-learningový portál. Projekt v tom čase predbehol dobu o 10 rokov. Zanikol po zmene vlády.

Detaily projektu

Realizácia
2006
Autor
Mgr. Ján Palkoci
nadacia

O starších projektoch sa môžete dozvedieť viac vo Wikipédii.

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk