V školskom roku 2022/2023 vyučujú v našej škole nasledujúci učitelia.


POZNÁMKA: Každý pedagogický zamestnanec má vytvorený mail v tvare meno.priezvisko@zsphorova.org. Na odoslanie mailu priamo cez túto stránku, musíte ma v počítači nakonfigurovaný program Outlook alebo otvori stránku na smartfóne.


Vedenie školy

Mgr. Slavko Pavolko - riaditež    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Ján Palkoci    Konzultačné hodiny: pondelok 14.00 - 15.00    e-mail    
Mgr. Ingrid Balogová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail

Triedni učitelia

1.A PaedDr. Danka Elečková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
1.B Mgr. Bibiána Nováková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
1.C Mgr. Slávka Kukučová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
2.A Mgr. Mária Karožová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
2.B Mgr. Katarína Olšavská    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
2.C Mgr. Lucia Ondičová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
3.A Mgr. Vladimíra Padová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
3.B Mgr. Miroslava Rogužová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
3.C Mgr. Andrea Stloukalová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
4.A Mgr.Lýdia Hospodárová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
4.B Mgr. Emilia Orenčáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
4.C Mgr. Katarína Stretavská    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
5.A Mgr. Adriána Čuchranová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
5.B Mgr. Anna Semanová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
5.C Mgr. Lenka Verčimáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
6.A Mgr. Mária Papáčová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
6.B Mgr. Viera Fringešová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
6.C Mgr. Kamil Kužma    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
7.A Mgr. Zuzana Vargová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
7.B RNDr. Eva Ciglianová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
7.C Mgr. Tatiana Markušová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
8.A Mgr. Daniela Bošková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
8.B Mgr. Alexandra Haníková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
8.C Mgr. Katarína Balogová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
9.A Mgr. Beáta Kačkošová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
9.B Mgr. Katarína Borzová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
9.C Mgr. Iveta Vasižová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail

Beztriedni učitelia

Mgr. źubomíra Berešová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Gabriela Čižmárová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Simona Danočková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Katarína Kločanková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Pavol Mika    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Rudolf Ondič    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Andrea Palkociová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. źubica Saloková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Martin Stužak    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Ing. Elena Sunitrová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail

Vychovávatežky v ŠKD

Mgr. Anna Berešová    e-mail
Júliana Bodnárová    e-mail
Anna Bojkunová    e-mail
Mgr. Katarína Jakubecová    e-mail
Andrea Javižaková    e-mail
Iveta Maximová    e-mail
Mária Namešová    e-mail
Veronika Nemjo    e-mail
Radka Polláková    e-mail
Katarína Vargová    e-mail

Farári/katechéti

Mgr. Ján MeňkyNV
Mgr. Miroslav MihalčoNV
Mgr. Stanislav SorokáčNV

Podporný tím

Bc. Bibiána Kozmováasistent učiteža
Mgr. Veronika Bartováasistent učiteža
Michal Demkoasistent učiteža
Mgr. Monika Gulíkováškolská psychologička
Zuzana Kolesárováasistent učiteža
PaedDr. Jana Partikovášpeciálna pedagogička
Mgr. Nikola Pužakováasistent učiteža
Mgr. Lenka Sovšákováasistent učiteža

Administratíva

Ing. źuboslava Miňová - ekonómkae-mail
Milina Kostovčíková - personalistkae-mail
Katarína Geletičová - ved. školskej jedálnee-mail

Školník

Martin Javižak

Školská jedáleň - kuchárky

Dagmar Dobrovská
Mária Klimová
Erika Motúzová
Monika Onderová
Andrea Součková
Anna Važkocová
Emília Virčíková

Upratovačky

Agáta Jaciková
Mária Maščeníková
Alica Mikulová
Iveta Papcúnová
Lucia Pavlová
Tatiána Trecáková

Vyučujúci v minulých rokoch

Vyučujúci v školskom roku 2021-2022

Vyučujúci v školskom roku 2020-2021

Vyučujúci v školskom roku 2019-2020

Vyučujúci v školskom roku 2018-2019

Vyučujúci v školskom roku 2017-2018

Vyučujúci v školskom roku 2016-2017

Vyučujúci v školskom roku 2015-2016

Vyučujúci v školskom roku 2014-2015

Vyučujúci v školskom roku 2013-2014

Vyučujúci v školskom roku 2012-2013

Vyučujúci v školskom roku 2011-2012

Vyučujúci v školskom roku 2010-2011

Vyučujúci v školskom roku 2009-2010

Vyučujúci v školskom roku 2008-2009

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk