V školskom roku 2021/2022 vyučujú v našej škole nasledujúci učitelia.


POZNÁMKA: Každý pedagogický zamestnanec má vytvorený mail v tvare meno.priezvisko@zsphorova.org. Na odoslanie mailu priamo cez túto stránku, musíte ma v počítači nakonfigurovaný program Outlook alebo otvori stránku na smartfóne.


Vedenie školy

Mgr. Slavko Pavolko - riaditež    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Ján Palkoci    Konzultačné hodiny: pondelok 14.00 - 15.00    e-mail    
Mgr. Ingrid Balogová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail

Triedni učitelia

1.A Mgr. Mária Karožová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
1.B Mgr. Katarína Olšavská    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
1.C Mgr. Lucia Ondičová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
2.A Mgr. Vladimíra Padová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
2.B Mgr. Miroslava Rogužová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
2.C Mgr. Andrea Stloukalová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
3.A Mgr.Lýdia Hospodárová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
3.B Mgr. Emilia Orenčáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
3.C Mgr. Katarína Stretavská    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
4.A PaedDr. Danka Elečková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
4.B Mgr. Bibiána Nováková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
4.C Mgr. Slávka Kukučová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
5.A Mgr. Mária Papáčová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
5.B Mgr. Viera Fringešová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
5.C Mgr. Kamil Kužma    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
6.A Mgr. Zuzana Vargová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
6.B RNDr. Eva Ciglianová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
6.C Mgr. Tatiana Markušová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
7.A Mgr. Gabriela Gombošová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
7.B Mgr. Alexandra Haníková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
7.C Mgr. Katarína Balogová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
8.A Mgr. Beáta Kačkošová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
8.B Mgr. Katarína Borzová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
8.C Mgr. Iveta Vasižová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
9.A Mgr. Mária Hinďošová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
9.B Mgr. Andrea Palkociová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail

Beztriedni učitelia

Mgr. źubomíra Berešová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Daniela Bošková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Adriána Čuchranová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Simona Javorská    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Katarína Kločanková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Rudolf Ondič    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Anna Semanová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Petra Tanušková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Lenka Verčimáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Bc. Bibiána Kozmováasistent učiteža
Mgr. Ján MeňkyNV
Mgr. Miroslav MihalčoNV
Mgr. Sergej BarilíkNV

Vychovávatežky v ŠKD

Mgr. Anna Berešová    e-mail
Júliana Bodnárová    e-mail
Anna Bojkunová    e-mail
Mgr. Katarína Jakubecová    e-mail
Andrea Javižaková    e-mail
Iveta Maximová    e-mail
Mária Namešová    e-mail
Veronika Nemjo    e-mail
Radka Polláková    e-mail

Administratíva

Ing. źuboslava Miňová - ekonómkae-mail
Milina Kostovčíková - personalistkae-mail
Katarína Geletičová - ved. školskej jedálnee-mail

Školník

Martin Javižák

Školská jedáleň - kuchárky

Jana Dankova
Mária Klimová
Erika Motúzová
Monika Onderová
Andrea Součková
Anna Važkocová
Emília Virčíková

Upratovačky

Agáta Jaciková
Mária Maščeníková
Alica Mikulová
Iveta Papcúnová
Lucia Pavlová
Tatiána Trecáková

Vyučujúci v minulých rokoch

Vyučujúci v školskom roku 2020-2021

Vyučujúci v školskom roku 2019-2020

Vyučujúci v školskom roku 2018-2019

Vyučujúci v školskom roku 2017-2018

Vyučujúci v školskom roku 2016-2017

Vyučujúci v školskom roku 2015-2016

Vyučujúci v školskom roku 2014-2015

Vyučujúci v školskom roku 2013-2014

Vyučujúci v školskom roku 2012-2013

Vyučujúci v školskom roku 2011-2012

Vyučujúci v školskom roku 2010-2011

Vyučujúci v školskom roku 2009-2010

Vyučujúci v školskom roku 2008-2009

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk