V školskom roku 2019/2020 vyučujú v našej škole nasledujúci učitelia.


POZNÁMKA: Každý pedagogický zamestnanec má vytvorený mail v tvare priezvisko@zsphorova.sk. Na odoslanie mailu priamo cez túto stránku, musíte ma v počítači nakonfigurovaný program Outlook.


Vedenie školy

Mgr. Slavko Pavolko - riaditež    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Ján Palkoci    Konzultačné hodiny: pondelok 14.00 - 15.00    e-mail    
Mgr. Ingrid Balogová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail

Triedni učitelia

1.A Mgr.Lýdia Hospodárová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
1.B Mgr. Emília Orenčáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
1.C Mgr. Barbora Ferencová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
2.A PaedDr. Danka Elečková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
2.B Mgr. Bibiána Nováková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
2.C Mgr. Slávka Kukučová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
3.A Mgr. Mária Karožová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
3.B Mgr. Katarína Olšavská    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
3.C Mgr. Lucia Ondičová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
4.A Mgr. Zuzana Gajdošová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
4.B Mgr. Miriam Rogužová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
4.C Mgr. Andrea Stloukalová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
5.A Mgr. Gabriela Gombošová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
5.B Mgr. Alexandra Haníková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
5.C Mgr. Katarína Balogová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
6.A Mgr. Beáta Kačkošová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
6.B Mgr. Katarína Borzová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
6.C Mgr. Iveta Vasižová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
7.A Mgr. Mária Hinďošová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
7.B Mgr. Andrea Palkociová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
8.A Mgr. Mária Papáčová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
8.B Mgr. Adriana Čuchranová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
8.C Mgr. Daniela Bošková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
9.A Mgr. źubomíra Berešová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
9.B Mgr. Lenka Verčimáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
9.C Mgr. Kamil Kužma    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail

Beztriedni učitelia

RNDr. Eva Ciglianová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Miroslav Feňák    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Viera Fringešová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Katarína Kločanková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Tatiána Markušová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Rudolf Ondič    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Dagmar Šalapová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Martina Vargová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Zuzana Vargová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Bc. Bibiána Kozmováasistent učiteža
Mgr. Ján MeňkyNV
Mgr. Miroslav MihalčoNV
Mgr. Sergej BarilíkNV

Vychovávatežky v ŠKD

Mgr. Anna Berešová    e-mail
Anna Bojkunová    e-mail
Iveta Dorčáková    e-mail
Mgr. Katarína Jakubecová    e-mail
Andrea Javižaková    e-mail
Mgr. Mária Javižáková    e-mail
Iveta Maximová    e-mail
Mária Namešová    e-mail
Radka Polláková    e-mail

Administratíva

Ing. źuboslava Miňová - ekonómkae-mail
Milina Kostovčíková - personalistkae-mail
Katarína Geletičová - ved. školskej jedálnee-mail

Školník

Martin Javižák

Školská jedáleň - kuchárky

Jana Dankova
Dagmar Dobrovská
Mária Klimová
Erika Motúzová
Monika Onderová
Andrea Součková
Anna Važkocová
Emília Virčíková

Upratovačky

Agáta Jaciková
Mária Maščeníková
Alica Mikulová
Iveta Papcúnová
Lucia Pavlová
Tatiána Trecáková

Vyučujúci v minulých rokoch

Vyučujúci v školskom roku 2018-2019

Vyučujúci v školskom roku 2017-2018

Vyučujúci v školskom roku 2016-2017

Vyučujúci v školskom roku 2015-2016

Vyučujúci v školskom roku 2014-2015

Vyučujúci v školskom roku 2013-2014

Vyučujúci v školskom roku 2012-2013

Vyučujúci v školskom roku 2011-2012

Vyučujúci v školskom roku 2010-2011

Vyučujúci v školskom roku 2009-2010

Vyučujúci v školskom roku 2008-2009

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk