V školskom roku 2016/2017 vyučujú v našej škole nasledujúci učitelia.


POZNÁMKA: Každý pedagogický zamestnanec má vytvorený mail v tvare priezvisko@zsphorova.sk. Na odoslanie mailu priamo cez túto stránku, musíte mať v počítači nakonfigurovaný program Outlook.


Vedenie školy

Mgr. Slavko Pavolko - riaditeľ    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Ján Palkoci    Konzultačné hodiny: pondelok 14.00 - 15.00    e-mail    
Mgr. Ingrid Balogová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail

Triedni učitelia

1.A Mgr. Mária Karoľová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
1.B Mgr. Katarína Olšavská    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
1.C Mgr. Lucia Ondičová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
2.A Mgr. Zuzana Gajdošová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
2.B Mgr. Miriam Roguľová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
2.C Mgr. Andrea Stloukalová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
3.A PaedDr. Dana Elečková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
3.B Mgr.Lýdia Hospodárová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
3.C Mgr. Emília Orenčáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
4.A Mgr. Vladimíra Padová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
4.B Mgr. Valéria Miková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
4.C Mgr. Viera Papová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
5.A Mgr. Katarína Borzová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
5.B Mgr. Anna Berešová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
5.C Mgr. Mária Hinďošová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
6.A Mgr. Mária Papáčová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
6.B Mgr. Adriana Čuchranová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
6.C Mgr. Daniela Bošková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
7.A Mgr. Ľubomíra Berešová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
7.B Mgr. Mária Poľašková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
7.C Mgr. Kamil Kužma    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
8.A RNDr. Eva Ciglianová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
8.B Mgr. Tatiána Markušová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
8.C Mgr. Michala Gnoriková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
9.A Mgr. Andrea Palkociová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
9.B Mgr. Rudolf Ondič    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
9.C Mgr. Katarína Balogová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail

Beztriedni učitelia

Mgr. Gabriela Čižmárová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Miroslav Feňák    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Angelika Fogašová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Gabriela Gombošová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Alexandra Haníková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Beáta Kačkošová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Zuzana Nichtová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Anna Semanová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Marta Tkáčová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Iveta Vasiľová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Lenka Verčimáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Ján MeňkyNV
Mgr. Miroslav MihalčoNV
Mgr. Juraj GajdošociNV
Mgr. Sergej BarilíkNV

Vychovávateľky v ŠKD

Anna Bojkunová    e-mail
Iveta Dorčáková    e-mail
Mgr. Katarína Jakubecová    e-mail
Andrea Javiľaková    e-mail
Nikola Kováčová    e-mail
PhDr. Zuzana Kuľhová    e-mail
Iveta Maximová    e-mail
Mária Námešová    e-mail
Radka Polláková    e-mail
Monika Rošková    e-mail

Administratíva

Ing. Ľuboslava Miňová - ekonómkae-mail
Milina Kostovčíková - personalistkae-mail
Katarína Geletičová - ved. školskej jedálnee-mail

Školník

Martin Javiľák

Školská jedáleň - kuchárky

Milena Kicová
Erika Motúzová
Monika Onderová
Andrea Součková
Anna Vaľkocová
Emília Virčíková

Upratovačky

Agáta Jaciková
Mária Maščeníková
Alica Mikulová
Iveta Papcúnová
Lucia Pavlová
Tatiána Trecáková

Vyučujúci v minulých rokoch

Vyučujúci v školskom roku 2016-2017

Vyučujúci v školskom roku 2015-2016

Vyučujúci v školskom roku 2014-2015

Vyučujúci v školskom roku 2013-2014

Vyučujúci v školskom roku 2012-2013

Vyučujúci v školskom roku 2011-2012

Vyučujúci v školskom roku 2010-2011

Vyučujúci v školskom roku 2009-2010

Vyučujúci v školskom roku 2008-2009

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk