V školskom roku 2014/2015 vyučujú v našej škole títo učitelia, nasledujúce predmety.


POZNÁMKA: Každý pedagogický zamestnanec má vytvorený mail v tvare priezvisko@zsphorova.sk. Na odoslanie mailu priamo cez túto stránku, musíte mať v počítači nakonfigurovaný program Outlook.


Vedenie školy

Mgr. Slavko Pavolko - riaditeľ    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Ján Palkoci    Konzultačné hodiny: pondelok 14.00 - 15.00    e-mail    
Mgr. Ingrid Balogová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail

Triedni učitelia

1.A Mgr. Vladimíra Padová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
1.B Mgr. Andrea Stloukalová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
1.C Mgr. Lucia Ondičová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
2.A Mgr. Mária Karoľová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
2.B Mgr. Katarína Olšavská    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
2.C Mgr. Bibiána Nováková     Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
3.A Mgr. Valéria Miková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
3.B Mgr. Miriam Roguľová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
3.C PaedDr. Svetlana Surová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
4.A Mgr.Lýdia Hospodárová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
4.B Mgr. Emília Orenčáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
4.C PaedDr. Dana Elečková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
4.D Mgr. Slavomíra Kukučová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
5.A RNDr. Eva Ciglianová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
5.B Mgr. Tatiána Markušová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
5.C Mgr. Michala Gnoriková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
6.A Mgr. Andrea Palkociová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
6.B Mgr. Zuzana Jacková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
6.C Mgr. Katarína Balogová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
7.A Mgr. Katarína Borzová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
7.B Mgr. Mária Hinďošová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
7.C Mgr. Gabriela Čižmárová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
8.A Mgr. Mária Papáčová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
8.B Mgr. Gabriela Gombošová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
9.A Mgr. Daniela Bošková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
9.B Mgr. Mária Poľašková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
9.C Mgr. Miroslav Feňák    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail

Beztriední účitelia

Mgr. Ľudmila Cibíková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Alica Fedoríková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Ing. Radoslav Gajdoš DiS.art    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Alexandra Haniková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Valéria Horňáková    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Ján Kmec    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Valéria Kmecová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Vladimír Maxim    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Rudolf Ondič    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Marta Tkáčová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Iveta Vasiľová    Konzultačné hodiny: utorok 14.00 - 15.00    e-mail
Mgr. Ján MeňkyNV
Mgr. Miroslav MihalčoNV
Mgr. Juraj GajdošociNV

Vychovávateľky v ŠKD

Mgr. Anna Bérešová    e-mail
Anna Bojkunová    e-mail
Iveta Dorčáková    e-mail
Mgr. Katarína Jakubecová    e-mail
Andrea Javiľaková    e-mail
PhDr. Zuzana Kuľhová    e-mail
Iveta Maximová    e-mail
Mária Námešová    e-mail
Radka Polláková    e-mail
Monika Rošková    e-mail

Administratíva

Ing. Ľuboslava Miňová - ekonómkae-mail
Milina Kostovčíková - personalistkae-mail
Eliška Horná - ved. školskej jedálnee-mail

Školník

Martin Javiľák

Školská jedáleň - kuchárky

Milena Kicová
Anna Vaľkocová
Emília Virčíková
Martina Štofová

Upratovačky

Monika Demková
Agáta Jaciková
Mária Maščeníková
Božena Pančišinová
Vlasta Sentivániová
Tatiána Trecáková

Vyučujúci v minulých rokoch

Vyučujúci v školskom roku 2013-2014

Vyučujúci v školskom roku 2012-2013

Vyučujúci v školskom roku 2011-2012

Vyučujúci v školskom roku 2010-2011

Vyučujúci v školskom roku 2009-2010

Vyučujúci v školskom roku 2008-2009

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk