Školský vzdelávací program 2017/2018

Všeobecný úvod a učebné plány a prílohy

home

ŠKVP

home

iŠKVP

home

RUP 2017-2018

home

PRČG 2017 -2018

home

FG 2017 -2018

home

KV 2017 -2018

1. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANK

home

MAT

home

HV

home

EV

home

NV

home

TSV

home

VV

home

PVO

2. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANJ

home

MAT

home

HV

home

EV

home

NV

home

VV

home

TSV

home

PVO

home

INF

3. ročník - inovovaný

home

SJL

home

MAT

home

VV

home

EV

home

NV

home

HV

home

TV

home

PRIR

home

VLA

home

INF

home

ANJ

home

PRAC

4. ročník

home

SJL

home

MAT

home

ANJ

home

PRIR

home

VV

home

EV

home

NV

home

HV

home

VLA

home

INF

home

TV

home

PRAC

4. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANJ

home

MAT

home

HV

home

EV

home

NV

home

VV

home

TSV

home

VLA

home

INF

home

PRIR

home

PRAC

5. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANJ

home

MAT

home

INF

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

EV

home

NV

home

HUV

home

VYV

home

TSV

home

TECH

6. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANJ

home

MAT

home

INF

home

FYZ

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

OBN

home

EV

home

NV

home

HUV

home

VYV

home

TSV

home

TECH

7. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANJ

home

NEJ

home

RUJ

home

MAT

home

INF

home

FYZ

home

CHEM

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

OBN

home

ETV

home

NV

home

HUV

home

VYV

home

TV

home

TECH

8. ročník

home

SJL

home

ANJ

home

NEJ

home

RUJ

home

MAT

home

INF

home

TECH

home

FYZ

home

CHEM

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

OBN

home

ETV

home

NV

home

VUM

home

TV

home

TECH

8. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANJ

home

NEJ

home

RUJ

home

MAT

home

INF

home

FYZ

home

CHEM

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

OBN

home

ETV

home

NV

home

TECH

home

HUV

home

VYV

home

TSV

9. ročník

home

SJL

home

ANJ

home

NEJ

home

RUJ

home

MAT

home

INF

home

FYZ

home

CHEM

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

OBN

home

TV

9. ročník - inovovaný

home

SJL

home

ANJ

home

NEJ

home

RUJ

home

MAT

home

INF

home

FYZ

home

CHEM

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

OBN

home

ETV

home

NV

home

TECH

home

VYV

home

TSV

Copyrights © 2014 - 2016 & All Rights Reserved by zsphorova.sk