SLÁVNOSŤ ŠLABIKÁRA

Slávnosti učenia v ITV poskytujú žiakom možnosť ukázať svoje poznatky. Navyše prispievajú k tomu, že sa tieto poznatky upevnia v dlhodobej pamäti. Sú to premyslené návraty ku kľúčovému učivu, ktoré umožňujú žiakom ukázať ich novonadobudnuté zručnosti a odbornosť. Slávnosti vedú k tomu, že rodičia lepšie pochopia pozitívny dosah ITV a majú príležitosť pozorovať učenie v praxi.

Prvou slávnosťou učenia v 1.A bola Slávnosť šlabikára.

14. mája sme sa stretli v triede spolu s rodičmi a slávnosť sa začala úlohou pre deti aj pre rodičov. Tí mali hádať, čo je v zázračnej skrinke a deti mali so zatvorenými očami len hmatom uhádnuť aké písmeno si vybrali zo zázračnej skrinky. Potom sme rodičom formou prezentácie ukázali ako sme sa učili a ako aj naučili čítať. To sme už boli trocha unavení a tak sme si zahrali relaxačnú hru, aby sme sa mohli pustiť do ďalšej práce. Žiaci spolu s rodičmi mali vybrať zo žiackeho portfólia práce z písania, ktoré sa im zdali najúspešnejšie a vyrobili knihu „Moje úspechy v písaní“.

A to už prišiel čas na prekvapenie. Keďže deň predtým bol Deň matiek, žiaci si s p. vychovávateľkou pripravili pre mamičky básne a malé darčeky. Takto pekne sme sa rozlúčili a už sa tešíme na ďalšie stretnutia s rodičmi, ktoré určite prispievajú k zlepšeniu spolupráce medzi školu a rodinou. Veselú atmosféru Slávnosti šlabikára je vidieť aj na fotografiách, ktoré si môžete prezrieť.