Nočné kino

november 2007

16. november 2007, 18. hodín, budova č. 4 našej školy a v jednej druháckej triede sa ešte svieti. Do školy prichádzajú deti s rodičmi a vyzerá to, akoby si pomýlili ráno s večerom. Namiesto aktoviek však majú žiaci spacie vaky a očká im svietia od nadšenia, radosti a možno aj maličkého strachu. Túto noc budú totiž žiaci II. A a II. C triedy spať v škole. Bez rodičov, iba s pani učiteľkou Paligovou, Rončinskou a pani vychovávateľkou Javiľákovou a Pollákovou. Tie pre nich pripravili noc plnú prekvapení a nezabudnuteľného zážitku. Čakali ich aktivity, ktoré rozvíjali ich spoluprácu, vytrvalosť a odvahu. No a potom nasledovalo premietanie rozprávky, pri ktorej už niektoré deti zaspali. A postupne zaspávali aj ostatné deti a vôbec im nevadilo, že spia v tmavej škole, bez rodičov. Veď boli pri nich ich kamaráti spolužiaci a veľké kamarátky učiteľky.

Fotografie

DOBRUĽKINA KOMNATA

november 2007

Projekt modernizácie vyučovania na 1. stupni našej školy „Škola pre radosť“ úspešne pokračuje. V tomto školskom roku sa k pani učiteľke Marte Paligovej pripojili aj učiteľky 1. ročníka Danka Elečková a Lýdia Hospodárová. Tie takisto zavádzajú do vyučovania prvky inovačného vzdelávacieho systému Integrované Tematické Vyučovanie schváleného MŠ SR.

Viac

Na Farme

19.4.2007

Učivo z prvouky - Zvieratká a ich mláďatká. Čo môže byť lepšie ako vidieť ich na vlastné oči?! Tak sme sa teda vybrali na farmu .

Viac

Slávnosť šlabikára

19.4.2007

14. mája sme sa stretli v triede spolu s rodičmi a slávnosť sa začala úlohou pre deti aj pre rodičov. Tí mali hádať, čo je v zázračnej skrinke a deti mali so zatvorenými očami len hmatom uhádnuť aké písmeno si vybrali zo zázračnej skrinky. Potom sme rodičom formou prezentácie ukázali ako sme sa učili a ako aj naučili čítať.

Viac

Slovne hodnotenie

13.4.2007

Deti nepotrebujú známky, budú a učiť aj bez nich, ak spravíme z učenia proces rozvíjania túžob po poznaní, ak na sebe nebudú pociťovať silu našich donucovacích prostriedkov. Myslím, že známky sú buď barličkami chorej pedagogiky alebo žezlom imperatívnej moci pedagóga.

Viac

Popis projektu

15.4.2007

V tomto školskom roku začala naša škola s projektom modernizácie vyučovania na 1. stupni „Škola pre radosť“, ktorého základom je zavádzanie prvkov ITV – Integrované tematické vyučovanie a rozvoj životných zručností.

Viac