ÚLOHY  1. Medzi obrázkami k téme máte mapu pahorku v Ríme, ktorí sa volá Aventinus. Zistite, akú úlohu zohral v zápasoch medzi patricijmi a plebejcami o občianske práva.


  2. Pomocou www stránok, ktoré máte v časti zaujímavosti, zistite za akých okolností môže občanovi Slovenskej republiky zaniknúť občianstvo.


  3. Zistite, aké podmienky musí splniť občan, ktorý žiada o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. Využite www stránky v časti zaujímavosti.


  4. Zistite, ktoré doklady potrebujete, ak chcete požiadať o zánik štátneho občianstva Slovenskej republiky. Využite www stránky v časti zaujímavosti.


  5. Zistite, ktoré doklady potrebujete, ak chcete požiadať o občianstvo Slovenskej republiky. Využite www stránky v časti zaujímavosti.


  6. V časti zaujímavosti sa dozviete, že okrem občianstva Slovenskej republiky máte aj tzv. euroobčianstvo. Na konkrétnych príkladoch vysvetlite, ako sa euroobčianstvo realizuje v praxi. Zamyslite sa nad tým, či vám z toho vyplývajú nejaké výhody.