1. úloha:

Aká časť celku je vyfarbená červenou farbou:

popis

2. úloha:

Napíš zlomkom aká časť týždňa je

3. úloha:

Akú sumu si rozdelili piati kamaráti. Ak sa delili na rovnaké diely a každý z nich dostal 7,5 €?

4. úloha:

Zapíš zlomkom akú časť vašej triedy tvoria dievčatá?

5. úloha:

Peter má v svojej zbierke 20 fotografií hokejistov. Dve pätiny z nich nemá podpísané. Koľko fotografií má podpísaných?

6. úloha:

popis