Zlomky – pojem

Jedlo, peniaze, zbierky, pozemky často potrebujeme rozdeliť na rovnaké časti (diely).

Príklad 1: Štyria kamaráti si chcú rozdeliť sumu 15 € 20 centov na rovnaké časti. Koľko dostane každý z nich?

Riešenie:

15 € a 20 centov premeníme na centy, čo je 1520 centov a tie rozdelíme na štyri rovnaké časti: 1520 : 4 = 380

Každý z kamarátov dostane 3 € 80 centov.

Ak celok (1520 centov) delíme na štyri rovnaké diely jeden diel nazývame štvrtina a zapisujeme

popis

Jeden s kamarátov dostal jednu štvrtinu (380 centov) z celku (1520 centov).

čitateľ zlomku vyjadruje koľko dielov z celku si zoberieme

zlomková čiar predstavuje matematickú operáciu podiel

menovateľ zlomku hovorí o tom na koľko dielov budeme deliť celok

Celok sme delili na 4 rovnaké časti a každý z kamarátov dostal 1diel.

Príklad 2: po vzájomnej dohode dospeli kamaráti k názoru, že Ondrej si zaslúži dvakrát viac peňazí ako každý z nich. Koľko sa ujde každému z nich?

Riešenie:

Ondrej........... 2 diely

2. kamarát .... 1 diel

3. kamarát .... 1 diel

4. kamarát .... 1 diel

Celok budeme deliť na 5 rovnakých dielov: 1520 : 5 = 304

Ondrej dostane 2 diely teda 608 centov a zvyšní traja kamaráti po 304 centov.

popis