Úloha 1

Naprogramujte robota vykonávajúceho jednoduchý pohyb dopredu v dlžke 10 sekúnd pri 50% maximalnej rýchlosti.


Úloha 2

Naprogramujte robota tak, aby išiel 5 sekúnd dopredu a 5 sekúnd dozadu.


Úloha 3

Naprogramujte robota tak, aby išiel 5 sekúnd dopredu rýchlosťou 75% a dozadu tak isto 5 sekúnd, ale iba 30% rýchlosťou.

Úloha 4

Vytvorte program tak, aby robot išiel dopredu 70% rýchlosťou a vzad 40% rýchlosťou a pritom by prešiel vždy rovnakú vzdialenosť. Teda musí sa vrátiť na to isté miesto, z ktorého vyštartoval. Dosiahnúť to môžete testovaním rozličných hodnôt parametrov počtu otáčok, alebo času vykonávaného pohybu.

Úloha 5

Naprogramujte robota tak, aby urobil postupne štvrť kruhu, polkruh a celý kruh. Použijte parameter natáčania a času alebo počtu otáčok motora.