LEGO NXT I.

V Modernej škole I. sme sa oboznámili so základnými príkazmi v programovacom jazyku NXT. V týchto témach si ukážeme základné činnosti, ktoré dokáže robot vykonať. Sú to akési základné stavebné kamene, z ktorých budeme môcť neskôr skladať zložitejšie programy. Budú to jednotlivé pohyby a činnosti základných senzorov.

POHYB DOPREDU A DOZADU

Jednoduchý pohyb vpred a vzad je najčastejšie využívaná súčasť programov NXT. Na jeho naprogramovanie stačí jedna ikona a správne nastavenie jej parametrov. Smer pohybu určuje parameter direction. Na obrázku vidíte krátky pohyb dopredu, ktorý trvá iba jednu otáčku. Je bez zatáčania a po jeho skončení robot zabrzdí. Rýchlosť pohybu je 75% z maximálnej rýchlosti.

popis

Ak by sme chceli pohyb upravovať stačí zmeniť niektoré parametre. Napríklad ak by sme chceli aby sa robot pohyboval rýchlejšie alebo pomalšie nastavili by sme parameter power. Ak chceme aby cúval, zmeníme parameter direction.

POHYB DO KRUHU

Pre zmenu pohybu z priameho na kruhový je potrebné zmeniť iba parameter steering. Podľa toho ako veľmi posunieme posuvník bude sa robot pohybovať vo väčšom alebo menšom kruhu.

popis

KOPÍROVANIE PROGRAMU DO ROBOTA

popis

Robot musí byť počas kopírovania zapnutý.

SPUSTENIE PROGRAMU

Spustenie programu už vykonávame stáčaním tlačidiel na kocke NXT. Spustenie konkrétneho programu a vypnutie robota si pozrite na videách.