SOUL

Whitney HoustonSoul je hudobný žáner, ktorý vznikol koncom 50. rokov 20. storočia v Spojených štátoch Amerických. Je to žáner, ktorý je zmesou hudobných žánrov rhytmn & blues, jazzu a gospelu. Práve gospel je hlavným a základným článkom soulu. Hudba tohto štýlu sa zrodila z afroamerických evanjelií, pričom základom bol spievaný hymnus s bohatou harmóniou a rytmom. Väčšina významných umelcov tohto žánru získavala prax spievaním v kostoloch. Za vznik soulu môžu hlavne generácie povojnových hudobníkov, ktorí gospelovú hudbu doviedli až do svetskej formy umenia. Hudobný žáner soul dal základy aj dnešnej rockovej hudbe (rock’n’roll). Vplyv černochov sa prenášal z hudby rhytmn & blues do hudby belochov rock’n’roll a spätne.
Soul je vyjadrením tanečnosti, osobného vyjadrenia interpreta. Hoci práve interpret bol stredobodom pozornosti obecenstva, veľké postavy soulu sa rodili hlavne v radoch upravovateľov, aranžérov hudby. Mystické prvky bluesovej hudby sa v tomto štýle vytrácajú a nahrádzajú sa prvkami radosti zo života. Alicia KeysHudba soulu je hudba čiernych hudobníkov, ktorí prijímajú európske postoje v oblastiach intelektuality, kreativity a melodickosti.
Aj hudobný žáner soul mal trend toho, že rozdiel medzi bielymi a čiernymi hudobníkmi (ale aj ľuďmi vo všeobecnosti) sa pomaly vytrácal. Čierna kultúra už nebola braná ako ponižujúca, alebo dokonca vždy zlá. V soule sa vyskytujú aj novodobé prvky tanca – elegancia a zmyselnosť. Často sa medzi muzikantmi vraví táto definícia soulu: Rock'n'roll ukradol zvuk z rhytmn & blues, a soul ukradol dušu (ducha) rock'n'rollu.

Soul vynikal niekoľkými významnými osobnosťami. Spomenieme aspoň niektorých svetovo uznávaných interepretov:


Z novodobejších interpretov sú to: Whitney Houston, Alicia Keys, Tina Turner, Barry White, The Jackson 5 (Michael Jackson), Stevie Wonder. Všetci vyššie spomenutí interpreti však nepatria iba do hudobného žánru soul. Ten je v dnešnej dobe využívaný a spájaný aj s inými žánrami.