ÚLOHY

Kvíz č. 1.

kviz


Úloha č. 1.

Akú vysokú teplotu znesie človek ?

Prečo je chladnejšie ak fúka vietor ?

O koľko Celziových stupňov sa zmenila teplota ? Napíšte, či sa zvýšila alebo znížila:

zo 6°C na 24 °C

zo 77°C na 15 °C

zo 60°C na 11 °C

z - 11°C na 22 °C

z - 7°C na -20 °C

z - 18°C na 12 °C

z - 7°C na 20 °C

zo 17°C na -8 °C

Úloha č. 2.

Ráno bola teplota -15 °C a na poludnie -4 °C. Kedy bolo teplejšie ? Ktorá z týchto teplôt je vyššia ? O koľko stupňov ?

Úloha č. 3.

Teplota vystúpila z hodnoty -18 °C na hodnotu + 2 °C.

O koľko stupňov vystúpila ?

Úloha č. 4.

Vysvetli na akom jave funguje bimetalický teplomer.

Úloha č. 5.

Akému deju zodpovedá v Celziovej stupnici teplota 0 °C a teplota 100 °C ?Úloha č. 6.

Aké druhy teplomerov poznáš ?