Meranie teploty


Teplota ovzdušia má vplyv na život našej Zeme. Dajú sa zmerať naše pocity chladu alebo tepla v každodennom živote ? Najčastejšie porovnávame pocity tepla a chladu svojou rukou. Niekomu sa niečo zdá teplé, inému studené. Ak potrebujeme určiť teplotu telesa nezávisle od našich pocitov, meriame ju teplomerom .

infrateplomer infrateplomer

Dĺžku meriame v metroch, hmotnosť v kilogramoch, čas v sekundách. Teplotu možno zmerať, preto je teplota fyzikálnou veličinou. S teplomerom a meraním teploty ste sa oboznámili v prírodovede. Vo fyzike používame na meranie teploty ortuťový laboratórny teplomer. V bežnom živote na meranie teploty ľudského tela používame lekársky teplomer. Hlavnou časťou väčšiny teplomerov je nádobka s nejakou kvapalinou. Najčastejšie zafarbený lieh /izbový teplomer/, alebo ortuť v lekárskom teplomery. Ak sa kvapalina zohreje, roztiahne sa a vystúpi v trubičke vyššie.

Niektoré teplomery neobsahujú kvapalinu , ale merajú teplotu pomocou pásika dvoch spojených kovov. Keď sa teplota zvýši, pásik sa skrúti a pootočí ručičkou. Ide o bimetalické teplomery. Sú aj teplomery podobné pásiku filmu. Obsahujú látku, ktorá pri zmene teploty zmení farbu. Pri rôznych teplotách vidíme na pásiku rôzne čísla, ktoré udávajú teplotu. Bezpečné a pomerne presné meranie teploty umožňujú digitálne teplomery. . Používajú sa rôzne digitálne teplomery so zobrazením teploty na displeji . Napríklad čelový digitálny teplomer v priebehu sekundy vydá dlhý tón oznamujúci koniec merania. Je ideálny pre ľudí všetkých vekových kategórií, ale pre rýchlosť merania špeciálne pre deti. V technickej praxi sa využívajú aj teplomery, ktoré zaznamenávajú veľkosť teploty na väčšiu vzdialenosť.

zemný teplomer zemný teplomer

Jednotkou teploty je Celziov stupeň, označuje sa °C. Značka tejto jednotky je t .

0 °C zodpovedá teplote topenia ľadu 100 °C zodpovedá teplote vriacej vody

Teplota pod nultým stupňom sa označuje znamienkom mínus , napríklad -15°C. Hovoríme, že teplota je pätnásť stupňov pod nulou , alebo je mínus pätnásť stupňov . Táto stupnica je pomenovaná podľa švédskeho fyzika a astronóma Andreasa Celsiusa, ktorý ju prvý použil.

Zápis teploty. Napríklad :,,Teplota vzduchu bola 28 °C , zapíšeme ako t= 28 °C, alebo: ,,Teplota ráno klesla 8 stupňou pod nulu”, zapíšeme : t = - 8 °C. Teplomerom nemôžme merať teplotu, ktorá je za hranicami jeho stupnice .

Deti majú vo všeobecnosti tendenciu mať vyššiu telesnú teplotu ako dospelí a aj kolísanie teploty počas dňa je u nich väčšie. Normálna telesná teplota sa pohybuje v rozmedzí 36 až 37 stupňov Celzia. Počas dňa a noci telesná teplota mierne kolíše. Najnižšia teplota je po polnoci, vyššia , naopak, okolo štvrtej, piatej popoludní. Teplotu môžu zvýšiť aj faktory, ako je jedlo, príliš teplé oblečenie, nálada či fyzická námaha. Teplotu do 38 stupňov Celzia považujeme len za zvýšenú a vyššiu teplotu nazývame horúčkou . Nebezpečná hranica pre organizmus je horúčka nad 40 stupňov Celzia. O kritickej hranici môžeme hovoriť pri 41 stupňoch Celzia. Veľmi vysoká teplota je škodlivá, pretože môže poškodiť mozog a krvný obeh. Teplota nad 43 stupňov Celzia spôsobuje smrť.