VOCABULARY


Táto slovná zásoba je bez transkripcie. Po kliknutí na tento link si budete môcť vypočuť výslovnosť jednotlivých slovíčok http://translate.google.sk/exciting – vzrušujúci

monument – pamiatka

theatre – divadlo

devide – rozdeliť

interest – záujem

residence – rezidencia

statue – socha

best-known – najznámejší

painting – obraz

seaport – prístav