TV správy

Jednou z aktivít v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti je aj tvorba školských správ. Na ich príprave sa podieľajú učiteľky prvého stupňa so svojimi žiakmi. Postupne tu budú pribúdať jednotlivé diely školských správ, ktoré by mali mať mesačnú periodicitu. Video bude uverejňované na školskom kanáli YouTube. Tu si budete môcť pozrieť vždy posledný diel. Staršie diely nájdete po kliknutí na ich odkaz v pravom menu.

loga informovanost a publicita