Publicita

Čo prinesie projekt žiakom:

 • množstvo nových zaujímavých pomôcok,
 • možnosť pracovať s najnovšími technológiami,
 • nové učebné materiály spracované na internetovej stránke,
 • učiteľov vyškolených pre prácu s najnovšími technológiami a modernými vzdelávacími metódami,
 • moderné vybavenie tried,
 • novú učebňu anglického jazyka,
 • novú modernú knižnicu – viac ako 2000 kníh.


 • Čo prinesie projekt rodičom:

 • úsporu finančných prostriedkov,
 • nákup učebníc a pracovných zošitov pre všetkých žiakov školy v celkovej hodnote viac ako 20 000 €,
 • knihy na povinné čítanie zabezpečené v rámci školy,
 • štúdium v špičkovo vybavenej škole.


 • Čo prinesie projekt škole:

 • 16 notebookov,
 • 8 interaktívnych projektorov,
 • 15 ozvučení tried, mikrofón,
 • 15 nových plastových tabúľ, flipcharty,
 • 3 nové moderné fotoaparáty, GPS zariadenia,
 • kopírovacie zariadenie, tlačiareň, vizualizér,
 • výučbové CD,DVD, výučbové a nástenné mapy, flashcards,
 • rôzne pomôcky na podporu čítania,
 • divadelné stojany, paraván, sady divadelných kostýmov,
 • mikroskopy, botanickú preparačnú sadu, kostry človeka,
 • glóbusy, telúrium,
 • hudobné nástroje,
 • robotické hračky a stavebnice,
 • knihy, encyklopédie, atlasy, obrazové publikácie, časopisy, odbornú literatúru, príručky, metodické poznámky k učebniciam a pracovným zošitom.
 • Realizácia projektu v neposlednej rade uvoľní finančné prostriedky na nákup iného potrebného vybavenia z rozpočtu školy.

  loga informovanost a publicita