Kontakty

Kontaktný e-mail pre získanie prístupu k vzdelávacím materiálom

ziadost@zsphorova.sk

Projektový tím tvorí manažmet projektu a pracovníci projektu. V tejto časti prinášame kontakty na jednotlivých členov manažmentu projektu.

 • Mgr. Ján Palkoci - manažér projektu
 • palkoci@zsphorova.sk

 • Mgr. Slávko Pavolko - manažér publicity a koordinátor odbornej aktivity
 • pavolko@zsphorova.sk

 • RNDr. Eva Ciglianová - finančný manažér
 • ciglianova@zsphorova.sk

 • Mgr. Ingrid Balogová - manažér publicity a koordinátor odbornej aktivity
 • balogova@zsphorova.sk

 • Mgr. Anna Semanová - koordinátor odborných aktivít
 • semanova@zsphorova.sk

 • Ing. Luboslava Miňová - ekonómka a administratívny pracovník
 • minova@zsphorova.sk

 • Milina Kostovčíková - personalistka a administratívny pracovník
 • kostovcikova@zsphorova.sk

loga informovanost a publicita