Vitajte v Modernej škole 2

V rámci ďalšieho úspešneho projektu ESF sme vytvorili rozšírenie nášho vzdelávacieho portálu Moderná škola. Verzia 2 obsahuje nielen rozšírenie predmetov obsiahnutých v predchádzajúcej verzii, ale aj niekoľko nových predmetov. V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti pribudol slovenský jazyka a literatúra pre prvý aj pre druhý stupeň ZŠ. Najväčšie rozšírenie predstavuje anglický jazyk, kde je vypracovaný kompletný výučbový kurz dokonca pre viacero úrovní. Poslednou novinkou je hudobná výchova, ktorá je vypracovaná na špičkovej úrovní vrátane náhrávok, ukážok hudby či hudobných štýlov. Cez túto stránku sa dostanete aj k starej verzii, ktorá je dostupná prostredníctvom linku Moderná škola 1 v pravej hornej časti stránky. K obom verziám je potrebný autorizovaný prístup cez meno a heslo. O bezplatné pridelenie prístupu môže požiadať každá škola. Na kontaktnú e-mailovu adresu uvedenú v hornej časti stránky zašlite krátku žiadosť. Podmienkou je, aby to bola dokázateľne adresa školy, teda nie súkromný účet. Veríme, že sa vám naše novovytvorené materiály budú páčiť a pomôžu vám v neľahkej práci slovenského učiteľa. Upozornujeme, že web sa ešte stále vytvára. Predpokladáme, že všetky témy budú spracované vytvorené a spracované do konca augusta 2013. Zoznamy tém už obsahujú všetky plánované témy.

loga informovanost a publicita