Trieda budúcnosti 4 - FUTURE CLASSROOM 4.

Realizácia 2020

FCL Network membersV roku 2019 sme po pozitívnej odozve pokračovali v premene klasických tried na moderné Triedy budúcnosti, inšpirované Future Classroom Labs v Bruseli a výsledkami projektu ITEC. Pre projektový zámer sa nám podarilo získať celkovo tri granty, ktoré so spolufinancovaním zabezpečili 15000€ na výstavbu novej a doplnenie vybavenia predošlých Tried budúcnosti.

Hlavní SPONZORI.

FCL Network members       FCL Network members      
FCL Network members       FCL Network members       FCL Network members      

Poďakovanie SPONZOROM.

Na realizácii Future Classroom IV. sa podieľalo niekoľko sponzorov a boli odpracované desiatky hodín dobrovoľníckej práce.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SLSP v rámci grantového programu #mamnato. V rámci verejného SMS hlasovania sme skončili na prvom mieste z vybraných 100 projektov, so ziskom 7104 hlasov. Predbehli sme aj veľké mestá ako Bratislava, Košice, Nitra, Prešov. To dokazuje silnú komunitu, ktorá podporuju našu školu.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou.
Tento projekt podporil Accenture nadačný fond - Nadácie Pontis.
Tento projekt spolufinancovala v menšej miere aj škola z vlastných zdrojov, Rodičovské združenie pri ZŠ P. Horova Michalovce a z finančnej zbierky aj rodičia žiakov.
V rámci projektu boli odpracované desiatky hodín dobrovoľníckej práce.

Výsledok projektu

Koncom roka 2019 sme začali hľadať finančné zdroje na technologické vybavenie existujúcich tried budúcnosti. Napokon sa nám podarilo uspieť v troch grantoch, pričom sa všetky navzájom dopĺňali. V grantovom programe #mamnato Nadácie SLSP boli oprvávnené výdavky aj stavebné úpravy. Po úspechu v tomto projekte padlo rozhodnutie, že sa môžeme pustiť nielen do dokončenia pôvodných Tried budúcnosti, ale aj do výstavby ďalšej. Vďaka dofinancovaniu zo strany školy, Rodičovského združenia aj zbierky rodičov a žiakov sa nám to napokon podarilo. Je až neuvereteľné, že hlavná časť stavebných prác sa uskutočnila v čase najväčších epidemiologických opatrení, keď boli dokonca zavreté všetky predajne stavebnín. Veľká vďaka patrí stavebnej firme, jej majiteľovi a predovšetkým pánovi riaditeľovi, ktorý každý deň zabezpečil prístup na "stavenisko" a bol konzultantom medzi robotníkmi a autorom návrhu. Ten vznikol opať ako výsledok práce žiakov, najskôr v 3D verzii v programe Sketchup.

REALIZÁCIA - VÝSLEDOK PROJEKTU.

Fotogaléria a video (klikni na obrázok pre spustenie)
Image
Copyrights © 2014 - 2018 & All Rights Reserved by zsphorova.sk