Školský rok 2011/2012

Takto si deti vážia veci
Rozbehli sa rekonštrukcie
Záver školského roka
Botanická záhrada
Starina
Predátori z terária
Deň matiek v Písmenkove
Deň matiek v Šmolkove
Noc v múzeu
Popoludnie na korčuliach
Návšteva bazéna
Juniáles
Sme také, aké sme...
Fugova domovina
Vesmír ako ho nepoznáme
Stretnutie v parku
Piknik pre mamičku
Slávik Slovenska 2012
Slávnostný zápis prvákov
Morské oko
Naša Zem má narodeniny
Stavanie mája
Basketbal okresné finále
Deň naopak - foto
Beseda so spisovateľom
Rozprávka je cool
Vynášanie Moreny
Psíček a Mačička
Genius Logicus
Úspech v biblickej olympiáde
Deň vody
Krtko v knižnici
Ako sa kedysi vyrábala keramika
Matematický klokan
Medzinárodný deň žien
MDŽ a Únia nevidiacich
Slávik Slovenska 2012 - školské kolo
Hviezdoslavov Kubín 2012 - školské kolo
Lyžiarský výcvik
Valentín 2012
Srdce priateľstva
Valentínsky ples
Deň v maskách I.
Deň v maskách II.
Valentínske priateľstvá a sny
Keď Gašparko sviatok mal
ŠKD má talent
Najlepšia internetová stránka školy
Ocenenie - Príklady dobrej praxe
Fašiangové masky
Modernizácia jazykovej učebne
Šatníkové skrinky 2012
Majsterky Slovenska - Florbal
Mikuláš
DOPLNENÉ FOTO - Farebný týždeň
Imatrikulácia prvákov
Zumba - športom proti drogám
DOPLNENIE - Predškoláci na informatickej výchove
Predškoláci na informatickej výchove
Športové akcie
Zemplínske zvončeky 2011
Rekonštrukcia toaliet
DOD bilingválne gymnázium Košice
Ocenenie primátorom
Prednáška s hvezdárom
Halloween v ŠKD
Strašidelné čítanie
Halloween 2011
Šarkaniada 2010
Ako bolo v škole kedysi
Kráľovstvo zdravia volá o pomoc
Šarkaniáda
Mesiac úcty k starším
Výchovný koncert
Slávnostné otvorenie školského
Rekonštrukcia učebne
Rekonštrukcia kabinetu
Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk