Školský rok 2010/2011

Výlet do Maďarska
Záver školského roka
Rekonštrukcia školský dvor 2011
Rekonštrukcia fitko 2011
Ochrana lesov 2011
Športová olympiáda 1. a 2. ročník 2011
Včeličky na plavárni 2011
MDD 2011
Klobúky 2011
Deň matiek 2011 1BC
Deň matiek 2011 2B
Deň matiek 2011 2D
Deň matiek 2011 3A
Deň matiek 2011 3C
Den detí - kasárne
Noc v múzeu 2011
Mestská športová olympiáda 2. stupeň
Korčuľovanie inline 2011
Zúbky ako perličky
Slávnostný zápis prvákov
Pohár primátora
Čitateľský maratón
Ocenenie Ministrom školstva
Deň otvorených dverí Hasiči 2011
Slávik
Slovenský deň 2011
Vynášanie Moreny
Divadielko 2011
Materská škola v ZŠ
Prírodoveda - domáce zvieratká
Týždeň čítania českej literatúry 2011
Okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín 2011
Matematická olypmiáda 2011
Marec mesiac knihy 2011
Maťko a Kubko
Dejepis - projektove vyučovanie 2011
Medzinárodná súťaž Genius Logicus
Slávik 2011 - školské kolo
Karneval 2011
Matematická súťaž Klokan
Hviezdoslavov Kubín 2011
Testovanie 9
Otvorená hodina - Bee Bot
Lyžiarský kurz
Valentín
Kurz korčuľovania 2011
Valentínska párty
Projektový deň v 4.B
Dobrodružný vesmír
Oslava učenia v 1.B a 1.C
Film múzeum 2011
Vianočná besiedka I.
Vianočná besiedka II.
Vianočná diskotéka
Vianočné vystúpenie
Vianočný program
Rekonštrukcia toaliet
Tvorivé dielne
Projekty dejepis 2010
Rekonštrukcia telocvične
Obnova počítačových učební
Nové tabule v škole
Mikuláš 2010
Planetárium 2010
Stolný tenis
Hudobná rozprávka o štvorhlavom drakovi
Ocenenie najlepších žiakov a pedagógov 2010
Týždeň boja proti drogám
Halloween 2010
Imatrikulácia II.
Rozpávky starých materí
Medzinárodný deň školských knižníc
Strašidelné čítanie
4.A aktivity
Hvezdáreň 2010
Vedecká hračka
Spomienka na Pavla Horova
Týždeň zdravej výživy v ŠKD
Únia nevidiacich
Návšteva múzea
Šarkaniada 2010
Šarkaniada 2010 - II.
Lego - prváci
Jesenné učenie II.
Festival duchov a strašidiel
Úvod školského roka 2010
Streetball 2010
Letný tábor II
Letný tábor
Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk