• Európsky sociálny fond
 • Operačný prgram vzdelávanie
 • Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ

Projektový tím

 • Mgr. Ján Palkoci - projektový manažér, realizátor pre 2. stupeň

 • Mgr. Slavko Pavolko - finančný manažér, realizátor pre 2. stupeň

 • RNDr. Eva Cigliánová - manažér pre publicitu a informovanosť, realizátor pre 2. stupeň

 • Mgr. Ingrid Balogová - administratívny pracovník

 • Mgr. Marta Paligová - koordinátor pre aktivity 1. stupňa, realizátor pre 1. stupeň

 • PaedDr. Dana Elečková - realizátor pre 1. stupeň

 • Mgr. Lýdia Hospodárová - realizátor pre 1. stupeň

 • Mgr. Lucia Rončinská - realizátor pre 1. stupeň

 • PaedDr. Alena Kuchárová - realizátor pre 1. stupeň

 • Mgr. Emília Orenčáková - realizátor pre 1. stupeň

 • Mgr. Mária Karoľová- realizátor pre 1. stupeň

 • Miroslav Feňak - realizátor pre 2. stupeň

 • Mgr. Mária Poľašková - realizátor pre 2. stupeň

 • Mgr. Ľubomíra Bérešová - realizátor pre 2. stupeň

 • Mgr. Mária Hinďošová - realizátor pre 2. stupeň

 • Ing. Ľubomíra Miňová - účtovníctvo

 • Milina Kostovčíková - personalistka