• Európsky sociálny fond
  • Operačný prgram vzdelávanie
  • Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ

Mnohé fotogalérie z realizácie projektu boli uverejnené aj na hlavnej stránke školy. Nájdete ich v hlavnej fotogalérii.