a

Slovník - písmeno A

absolutizmus

absolutizmus – forma vlády, neobmedzená vláda jedného panovníka. Jeden človek vládne a rozhoduje o osude krajiny. Typickým príkladom absolutizmu je Francúzsko a vláda Ľudovíta XIV.

 • http://www.ii.fmph.uniba.sk/~filit/fva/absolutizmus.html
 • Rastislav Kačmár, IX.A

  anexia

  anexia – nadobúdanie teritória pomocou sily, rozširovanie svojho územia .Dnes sa takéto získavanie územia neuznáva.

 • www.referaty.atlas.sk
 • Veronika Harbuľáková IX.A

  anšlus

  anšlus – (z nemeckého slova Anschluss) násilné pripojenie,alebo prevzatie cudzieho štátneho územia (celku).

  Veronika Harbuľáková IX.A

  arbitráž

  arbitráž- medzinárodné rozhodnutie o urovnaní sporov a problémov medzi dvoma štátmi alebo krajinami

 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Viedenská_arbitráž
 • Dominika Badidová 9.A

  archeológia

  archeológia – veda, ktorá sa zaoberá štúdiom ľudskej minulosti, histórie, ľudských poznatkov. Cieľom archeológie je dokumentovať a objasňovať pôvod a vývoj ľudskej kultúry, či človeka samotného.

 • http://mujweb.atlas.cz/veda/archaeology/
 • Rastislav Kačmár, IX.A

  autonómia

  autonómia – samospráva väčšieho štátneho celku,napr. v regióne,alebo v meste,niekedy je závislé aj od vlády.Medzi tieto oblasti patrí: Kurdistan,Kosovo,Honkong...

  Veronika Harbuľáková IX.A