Ján II. Dobrý

1350-1364

j Narodil sa 16. apríla 1319. Bol synom Filipa VI. a jeho manželky Jany Navarrskej. Bol druhým kráľom z rodu Valois. Ako trinásťročný sa oženil s dcérou českého kráľa Jána Luxemburského. Spolu mali 9 detí. Pokračoval v tradícii byrokratického štátu. Jeho administratívu však tvorili prevažne „zlodeji“ , ktorí zneužívali kráľovu priazeň a obohacovali sa na úkor kráľa. Roku 1356 bol pre Jána osudný. V bitke pri Poitiers ho zajal syn anglického kráľa Eduarda III., zvaný Čierny princ. Ján bol eskortovaný do Anglicka a „väznený“ u popredných mužov krajiny aj v Londýne. Správali sa k nemu s úctou a dokonca mu dovolili aj cestovať. Ján sa nikdy nepokúsil ujsť a vždy sa správal čestne. Roku 1360 sa zaviazal zaplatiť obrovské výkupné (3 mil. ?). Mohol slobodne odísť späť do Francúzska. Ako záruku musel svojho syna Ľudovíta z Anjou poslať do Calais, ktoré patrilo Anglicku . To čo nikdy neurobil otec, uskutočnil syn. Z Calais pri prvej príležitosti utiekol. Rozhnevaný kráľ, ktorý navyše nebol schopný zaplatiť sľúbené výkupné urobil nevídanú vec. Odišiel dobrovoľne do Anglicka a stal sa opäť zajatcom. Tento čin mu vyniesol všeobecný obdiv. O pár mesiacov (v roku 1364) v paláci Savoy však zomrel. Po smrti bolo jeho telo vrátené do Francúzska a pochované v katedrále Saint Denis, kde je pochovaná väčšina francúzskych kráľov. Následníkom sa stal jeho syn Karol V.