Druhá svetová vojna

Dana Vaľová

Bolo to v nedeľu, keď Nemci obsadili celú malú dedinku Lesné. Nemci postupovali z Nacinnej Vsi, Petroviec a Topoľan do Lesného, Hrušova ďalej smerom na Dargov. Ruské vojská prenasledovali Nemcov. Boli im hneď za pätami. Na obhliadku chodil stále jeden ruský dôstojník a ten zisťoval polohu a počet nemeckých vojsk. Keď sa vrátil hlásil to svojim nadriadeným. V tej dobe si Nemci naťahovali telefónne drôty v dedine. No Rusi im ich prestrihli. V dedine bolo veľmi veľa Nemcov, ktorý brali mladých do vojny.Tí sa skrývali v stodolách ,aby ich nezobrali. Keď sa potom zo stodôl vrátili Nemci stodoly neskôr pri ústupe zapálili, aby videli v noci na ruských vojakov. Je tu taký kopec, ktorý sa volá Hôrka a tam dookola neho boli zákopy, ktoré nútene chlapci museli kopať. V noci asi o 12.00 hod. v Lesnom začali boje. Vtedy vyhnali Rusi Nemcov za dedinu no nato prišla Nemcom posila z Rakovca(tanky, vojaci) a vyhnali ruských vojakov preč z obce. Potom však Rusi požiadali o posily a tie prišli čo najrýchlejšie. To už spolu s nimi vytlačili Nemcov až pod Dargov. Na Dargove boli ďalšie no už väčšie boje lebo Rusi nasadili už aj kaťuše ( to boli najmodernejšie zbrane v tej dobe) a vytlačili Nemcov smerom na Košice. Nemci ustupovali a ruské vojská tiahli dopredu.Za nimi išli kaťuše ktoré omylom postrieľali svojich vojakov, no oni si mysleli že sú to Nemci. V blízkosti bola rieka Ondava, v ktorej sa potopilo veľa ruských vojakov. Zaujímavé bolo, že Nemci väčšinou svojich padlých zbierali na vozy. Ruských vojakov pochovávali občania obce. Na dedinskom cintoríne bolo v jednom hrobe pochovaných 80. ruských vojakov a o rok ich presunuli na Hrádok v Michalovciach. Keď ľudia mohli, tak sa odsťahovali do susedných dedín, kde už vojna prešla. Na prekvapenie Nemci civilom až tak veľmi neubližovali. Vojna trvala približne tri dni, a potom vojská išli ďalej. Hovoril ešte o akomsi Nikolajovi, ktorý mohol mať okolo 35 rokov. Každý večer sa niekoľko krát preobliekal do nemeckých šiat a zisťoval polohu .Stále chodil na koni. K nám len chodil prespávať.

Pýtala sa Dana Vaľová - Juraja Tomáša, ktorý mal vtedy 8 rokov.