August 1968

Jozef Tačár

Bola noc 20.augusta 1968. Bývali sme neďaleko vtedajšej hlavnej cesty, ktorá bola zároveň hlavným ťahom na hraničný prechod vo Vyšnom Nemeckom. Okolo jedenástej v noci som sa zobudila na to, že vonku akosi veľmi hučia autá. Prekvapilo ma ja, že moja mama sedí pri okne a s obavami sa pozerá smerom k hlavnej ceste. Keď to hučanie neutíchalo, ale naopak zvyšovalo intezitu spýtala som sa svojej mami: „Mami, čo sa deje, prečo tak hučia autá? Čo to je za divný zvuk?“ Mama sa len hlboko nadýchla a odpovedala mi: „Kľudne spi, to len traktore zvážajú repu z polí do skladov.“

Hukot neutýchal, no i napriek tomu som zaspala. Ráno, keď som sa zobudila, bol hukot ešte väčší. Vstala som a v kuchyni som našla uplakanú mamu a starú mamu v rozhovore s otcom. Až ráno mi mama vysvetlila, že to celú noc hučali tanky, ktoré k nám išli z vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Nik nechápal, načo vlastne prišli a čo bude nasledovať. Otec po príchode z nákupu hovoril o tom, že tank nabúral do budovy mestského národného výboru a zbúral roh budovy. Strach sme mali všetci.

Moji rodičia o to väčší, že obidvaja moji bratia boli v Michalovskej nemocnici na krčnom oddelení, lebo im práve mali vyberať mandle. Ostala som teda so sestrou doma spolu s babkou a rodičia išli pre nich. Nevracali sa veľmi dlho. Prišli až po piatich hodinách, aj keď cesta zo Sobraniec do Michaloviec trvá necelých dvadsať minút. Otec nám vysvetľoval, že musel ísť autom dookola Zemplínskej Šíravy a prekľučkovával pomedzi tanky. Mali s mamou obrovský strach. Bratia ostali v nemocnici na oddelení sami s lekárom. Ten rodičov ubezpečil, že keby neprišli do desiatich minút, tak ich berie so sebou domov. S týmto lekárom sa kamarátime dodnes. Nakoniec všetko dobre dopadlo. 21.august 1968 je v našej histórii dátumom vstupu vojsk štátov Waršavskej zmluvy na naše územie.

Tento príbeh mi vyrozprávala moja mamka, ktorá sa narodila a ako malá bývala v Sobranciach.

Príspevky neprešli žiadnou pravopisnou ani obsahovou úpravou. Za text sú zodpovední uvedení žiaci. Uvedené názory nemusia byť totožné s názorom učiteľa. Aj ich pravopisné chyby sú výpovednou hodnotou o úrovni ovládania pravopisu v danej dobe :)