Všedný deň mojej mamky

Wen Si Lin

Každé ráno musela vstať skoro, aby pripravila raňajky a išla do školy.Cesta do školy bola dlhá a tažko schodná. Trvala asi hodinu .Keď prišla do školy bolo asi 10:15 a vyučovanie sa začínalo o 10:30.Cez prestávku sa zabávali napríklad skákali cez švihadlo,hrali sa s loptou a podobne .Po škole musela ísť mamka na kopec,kde zbierala trávu pre kozy a zajace.Keď jej zvýšil čas išla sa hrať na lúku s deťmi.Hrávali sa rôzne zábavné hry .Keď boli už unavení tak išli domov .Trocha si oddýchli a potom sa začala učiť alebo pomáhala rodičom s domácimi . Toto sa opakovalo každý deň okrem prázdnin.

Pýtala sa Wen Si Lin svojej mamky .

Príspevky neprešli žiadnou pravopisnou ani obsahovou úpravou. Za text sú zodpovední uvedení žiaci. Uvedené názory nemusia byť totožné s názorom učiteľa. Aj ich pravopisné chyby sú výpovednou hodnotou o úrovni ovládania pravopisu v danej dobe :)