Druhá svetová vojna

Marek Šindler

2.svetova vojna začala v roku 139 keď ,Nemecko napadlo Poľsko , cez Poľsko potom pokračovali na Sovietsky zväz (vtedy som mala 9 rokov).po určitom čase sa do vojny zapojila aj naša Slovenska republika .Do boja boli zapojený len vojaci, ktorí boli na povinnej základnej službe. Mobilizácia záložníkov nebola. Vtedy bol vojak aj môj brat Michal ktorý slúžil v armáde v Prešove. Keď odchádzali na front cez Maďarsko aj ja s mamou sme som ho bola vyprevadiť. Išli sme z mamou spoločne z Prešova po maďarskú hranicu ,kam sme sa s nimi museli rozlúčiť. Bola to veľmi ťažká rozlúčka, hudba hrala a my aj vojaci sme plakali .Mnohý z nich sa nevrátili. Môj brat išiel cez Maďarsko ,Rumunsko dostal sa na Krym a Odesu tam bol zajatý ruskou armádou. Dlhy čas sme o ňom nič nevedeli. Keď prešla cez náš východ fronta mnoho vojakov ,ako zajatcom Rusi doviezli ,aby si mohli vyslobodiť svoju republiku. Vojna sa začala v r.1939 a skončila 8.maja 1945. Za tie roky sa tu vytvorili takzvaný partizáni ktorí pomáhali Rusom ,keď ešte front ne prišiel, keď tu ešte vládli Nemci. Partizáni sa skrývali v horách a zbrane im dodávali po povstaní nášho vojska naši , ale aj lietadlami im červená armáda dodávali zbrane a potraviny. Tu na východe front prešiel ľahko, veľké boje sa tu neboli len prestrelky cez rieku Laborec. Nemci podmínovali most a Rusi sa prechádzali pontonami. Čo sme zažili tu na východe. Obec Vinne cela bola vypálená Nemcami pretože to bola podhorská obec. Ktorá pomáhala partizánom. Cez Michalovce a Lastomir fronta prešla cez jeden deň bol to 25.november 1944.V roku 1944 ,keď sa už front približoval k nám chodili nemecké vojska na odpocinok. V polovici júla a augusta sa aj u nás vystriedali asi trikrát. Jeden z nich sa volal Oto Makovka a druhy Valter Šeptmam. Jeden pochádza z mesta Esen. Jeho otec mal obchod s elektrospotrebičmi. Ešte v tom čase mu otec pišal , že obchod vyhorel pri Ruskom bombardovaní. Ruské vojska neodpočívali tu len sa stále vypytovali čí je ďaleko Berlín .Počas vojny sme tu zažili aj niekoľko leteckých náletov pri ktorých sa zranila jedna obyvateľka. Pritom keď bol vyhodený most na rieke Laborec poškodilo niekoľko domov v okolí rieky. Keď vyhodili most ostali na jeden strane dvaja Nemci. Potom ich Rusi viedli cez Laborec bosých a holi a potom ich počase zastrelili. Počas vojny sme mali aj bunkre v záhradách do ktorých sme sa skrývali najmä v noci pri leteckých náletov. Pamätám aj to ako počas tých prvých rokov deportovali Židov do koncentračných táborov načo bol veľmi strašný pohľad, keď brali deti od svojich rodičov, no bolo to dačo hrozne. Keď sa vojna skončila mala som 15 rokov .Toto je také zhruba čo som si zapamätala.

Pýtal sa Marek Šindler svojej babky.