Rieka Uh

Veronika Serenčková

Rieka Uh preteká aj cez dedinu Vysoká nad/Uhom,ktorá bola rodiskom mojej babky.Bolo to miesto,kde veľmi rada chodievala,keď bola v takom veku ako ja.Cez túto rieku bol postavený most,ktorý bol už starý a dosť nebezpečný.Chlapci z neho skákali do vody.Bolo to dosť nebezpečné lebo voda bola hlboká.Pamätá sa na jedného dedinčana ktorý skočil zo starého mosta do vody.Zlomil si krčný stavec a poškodil miechu.Ostal celý ochrnutý.Bolo to veľmi smutné.Babka si ešete spomína na velmi nepríjemnú vec.Na prvé sväté prijímanie dostala veľmi pekné zlaté hodinky ktoré si zobrala so sebou k rieke.Nechala ich na brehu a išla sa kúpať.Keď sa vrátila na breh,hodinky už tam neboli.Bolo to pre ňu možno aj trochu poučiteľné,že na vzácne veci si treba dávať lepší pozor a nenosiť na takéto miesta.Na rieku Uh má aj veľmi pekné spomienky.Naučila sa tam aj plávať.Veľa krát sa plavila s kamarátmi na rybárskom člne a chytali ryby.Aj teraz,keď sa ešte vracia do rodnej dediny,navštívi rieku Uh.

Ja Veronika Serenčková som sa pýtala babky Vieri Serenčkovej.

Príspevky neprešli žiadnou pravopisnou ani obsahovou úpravou. Za text sú zodpovední uvedení žiaci. Uvedené názory nemusia byť totožné s názorom učiteľa. Aj ich pravopisné chyby sú výpovednou hodnotou o úrovni ovládania pravopisu v danej dobe :)