Spomienky na 2. svetovú vojnu

Simona Paľová

Lastomír

Môj starý otec mal vtedy asi šesť rokov, ale nato čo sa stalo cez 2. svetovú vojnu si pamätá. Hovoril mi, že oproti ich domu mali Nemci ako keby svoju základňu. Na ich dvore bol generátor, z ktorého ťahali káble, na ktorých boli žiarovky. Keď Nemci pustili elektrinu, tak sa tam chodili pozerať ľudia, lebo dovtedy to ešte nikdy nevideli. Elektrinu púšťali iba tam, kde bývali velitelia alebo dôstojníci. Na dvore boli tanky, autá- Ludvik. V sade stáli ďalekostrelné kanóny. V dome istý čas bývali aj tzv. SS- sáci, ktorí si hovorili „preložené hnáty“. Niektorí ľudia si stavali bunkre, do ktorých si dávali piecky, ale niektorí ľudia ich ani nepoužili, pretože Nemci a neskôr aj Rusi im nič nerobili. V jednu nedeľu, keď rieka Laborec bola plná, brehy sa skoro vylievali a prichádzali Rusi, tak Nemci zničili most, (pri dnešnom cintoríne) až potom šli ďalej. Rusi sa cez rieku dostali tak, že sa plavili po gumených poltónoch. Keď Rusi prechádzali cez rieku pri dnešných Stráňanoch a spadol im do vody vojak, tak nie aby ho vytiahli, ale oni ho zastrelili a povedali „ u nás máľčikov jes bohato“. Keď konečne došli, tak ako prvú vec sa pýtali, či majú cukrovú repu, lebo z nej si pálili pálenku. Neskôr v ich dome žili na krátky čas aj kirkízi, ktorí im nosili provian. Raz tak sedeli vonku pod oknom a spievali si: ej ej ejdze... V dedine sa stalo aj to, že jedno dievča sa malo vydávať, ale spoznala Rusa a bolo po svadbe. Neskôr ju prepašoval aj do Ruska, vraj vo vreci. Potom sa však vrátila, lebo jej učiteľ a kňaz posielali veľa listov na úrady. Keďže vojakov bolo veľa, museli aj niečo jesť. Pán starosta Janko Jenčík preto chodil po domoch kde mali nejaký dobytok a brali im ho. Keď prišiel starosta s Rusom do chlieva a videli, že majú tri kravy, tak im jednu chceli vziať, ale keď im povedali, že tie kravy nie sú len ich a že jedna je jej dcéry, tak povedal dobre, ale najprv musíme napísať list, že jedna krava patrí dcére. Zbrane mali povešané všade po stenách. Rusi boli špinaví, otrhaní, všivaví a dokonca toaletu robili rovno pred domom. Na druhej strane Nemci boli čistí, mali uniformy, a dokonca svoje mydlá nechali v dome. To, aby každému pripomínalo, že v Lastomíre boli Nemci a Rusi dokazuje vyradený tank pri rieke Laborec (pri cintoríne). Zato, že tam je, by sme mali poďakovať vtedajšiemu starostovi, už nebohému, Jurajovi Kosterejovi, ktorý sa o to postaral.

Trnava pri Laborci

Keď prišli do Trnavy Rusi a bola im zima, tak si v jedných kachliach zatopili tak, že rúra, po ktorej sa rozširovalo teplo bola celkom červená od teploty v kachliach. V súčasnosti kachle používame, pretože ich máme v dome.

Pýtala sa Simona Paľová svojho starého otca Júliusa Iľašíka.