Hlasné kaťuše

Lucia Medvecová

Ako všetci vieme, 2. svetová vojna sa v Európe začala 1.9.1939 vpádom nemeckých vojsk na územie Poľska a skončila 8.5.1945 kapituláciou Nemecka. Keďže moja babka sa narodila 10.5.1945, čiže 2 dni po skončení vojny, veľa si z toho času nepamätá. Pozná iba povojnové časy, ale vie mnoho príbehov, ktoré jej rozprávala mama. No najviac sa jej páčil tento: Jej mama, teda moja prababka, bývala v Krásnovciach, v dedine blízko Michaloviec. Veľmi dobre počula kaťuše, ktoré na poli v neďalekej dedine Pozdišovce ostreľovali Dargov. Aj jej príbuzní, ktorí bývali v dedine Laškovce potvrdili, že vraj bolo tie kaťuše počuť až tam. A vtedy v celom okrese zavládla panika.

Tento príbeh rozprávala Anna Medvecová svojej vnučke Lucii Medvecovej.

Príspevky neprešli žiadnou pravopisnou ani obsahovou úpravou. Za text sú zodpovední uvedení žiaci. Uvedené názory nemusia byť totožné s názorom učiteľa. Aj ich pravopisné chyby sú výpovednou hodnotou o úrovni ovládania pravopisu v danej dobe :)