Gránat v peci

Veronika Mattová

Tento príbeh sa v skutočnosti stal pred 66 –imi rokmi a vyrozprával mi ho môj dedko Michal Matta.Môj dedko sa narodil v obci Krasnovce ,ktorá leží asi 5 km od Michaloviec.Keď mal dedko 8 rokov ,vo svete bola vojna ,ktorú rozpútali fašisti z Nemecka.Koncom roku 1944 aj ich dedinu obsadili fašisti.Nemci sa ubytovali skoro v každom dome a takisto aj v ich dome .Správali sa veľmi surovo ,drancovali každú domácnosť, brali všetko ,čo sa dalo zjesť ,vypiť alebo speňažiť.Dedko si spomína ako brali kone ,dobytok a hydinu .Keď sa sovietska armáda blížila k mestu Michalovce, Nemci začali hromadne opúšťať mesto Michalovce aj priľahlé dediny a utekali smerom na západ. Aj z domu ,v ktorom býval dedko,začali Nemci hromadne utekať.Bolo už tesne pred zotmením a Nemci brali všetko ,čo mohli zobrať.Všade bol veľký zmätok a hluk.

Dedko sa ukryl v kuchyni za pec. Keď sa dedkovi už zdalo ,že Nemci opustili dom,v tom sa rozleteli dvere a dnu sa vrútil nemecký vojak, ktorý uchmatol dva chleby ,ktoré ležali na stole. Rozbehol sa naspäť ku dverám,keď sa zrazu otočil a zlomyseľne sa pozrel smerom k peci .Našťastie dedka nezbadal,lebo ten bol dobre ukrytý za pecou, ale spoza opaska vytiahol ručný granát ,ktorý škodoradostne hodil do pece a rýchlo utiekol na dvor .Po chvílí nebolo po Nemcoch ani chýru ani slychu, lebo Rusi sa už blížili k dedine.Dedko rýchlo vybehol z kuchyne a utekal za mamou a otcom do maštale, kde boli ukrytí.S krikom im oznámil ,čo urobil nemecký vojak.Dedkov otec rýchlo vbehol do kuchyne,našťastie oheň v peci poobede vyhasol a večer v ňom už na veľké šťastie neboli žiadne žeravé uhlíky ,a tak granát nevybuchol.O to väčšie nešťastie by sa stalo ,keby dedko nebol v kuchyni a nevidel, čo urobil nemecký vojak.Keby niekto chcel v peci zakúriť,došlo by k poriadnemu výbuchu.Ale vďaka dedkovi k ničomu tragickému nedošlo, a tak môj dedko sa v ôsmich rokoch stal záchrancom svojich rodičov aj celého domu.

Pýtala sa Veronika Mattová svojho dedka Michala Mattu.

Príspevky neprešli žiadnou pravopisnou ani obsahovou úpravou. Za text sú zodpovední uvedení žiaci. Uvedené názory nemusia byť totožné s názorom učiteľa. Aj ich pravopisné chyby sú výpovednou hodnotou o úrovni ovládania pravopisu v danej dobe :)