Kôň Pejko

Andrea Marcinčáková

Moja babka Mária sa narodila v dedine Svetlice, okres Medzilaborce. Príhoda o ktorej píšem sa stala, keď mala babka 11 rokov. Bolo to v roku 1954. Keď bola babka u svojich starých rodičov, vždy sa rada starala o zvieratká. Rada tiež pomáhala na poli dedkovi. Raz sa rozhodla, že si pôjde zajazdiť na lúku. Veľmi rada jazdila na svojom koníkovi Pejkovi. Bolo to jej najobľúbenejšie zvieratko. Keď sa babka vracala na koňovi Pejkovi domov stalo sa, že zo stromu spadla veľká hruška. Kôň sa zľakol a zrazu sa splašil. Cválal tak veľmi rýchlo, že babka skoro spadla z koňa. Musela sa silno držať jeho hrivy, aby nespadla. Kôň prebehol asi 3 km. Bežal aj cez cestu. Bolo to veľmi nebezpečné a hrozné. Babka sa veľmi bála, že sa jej niečo stane a kričala o pomoc, ale nikto jej nemohol pomôcť. Keď kôň cválal cez dedinu, ľudia sa na babku pozerali. Keď už kôň konečne pricválal až do dvora, babka si vydýchla. Jej dedko zastavil koňa a ona vystrašená zišla z neho. Bola veľmi rada, že z koňa nespadla a že sa jej nič nestalo. Po tomto zážitku sa bála jazdiť na koňovi Pejkovi, ale aj tak ho mala veľmi rada. Na tento príbeh, ktorý sa jej stal, keď bola ešte dieťa, nikdy nezabudne. Je to pre ňu spomienka na celý život.

Pýtala sa Andrea Marcinčáková svojej babky Márii Ivancovej .

Príspevky neprešli žiadnou pravopisnou ani obsahovou úpravou. Za text sú zodpovední uvedení žiaci. Uvedené názory nemusia byť totožné s názorom učiteľa. Aj ich pravopisné chyby sú výpovednou hodnotou o úrovni ovládania pravopisu v danej dobe :)