Spomienka na 2. svetovú vojnu

Ľuboš Kováč

Babka mala vtedy 11 rokov. Bývala pri železničnej stanici aj so svojou rodinou. Museli ich evakuovať kvôli ohrozeniu. Potom ich zavreli do pivnice, kde spali na zemiakoch a boli prikrytí kobercami a dekami. Pivnica bola založená kukuričnými snopami. Babkin otec vyšiel s pivnice až keď bolo všade ticho. Keď vyšiel von z pivnice, tak ho guľka minula len o niekoľko centimetrov. Potom vošiel naspäť do pivnice a povedal: ,,prežil som smrť.“ Po čase sa premiestnili naspäť do Michaloviec a museli ísť pešo po kraji cesty, lebo na cestách boli tanky a nedalo sa prejsť.. Keď prišli do bytu zistili, že majú problém. V byte boli cudzí ľudia, vojaci ...

Uvideli, že byt im obsadili Rusi, lebo nemali kde bývať. Otec vedel, že v komore majú všetko jedlo napríklad mäso, masť, zemiaky... Preto musela babka aj s rodinou odísť z vlastného domu k otcovej starej mame. Otec im povedal, aby ho počkali a on išiel zistiť kedy Rusi idú na front, aby sa mohli dostať do komory k jedlu, ale nemohli ich pritom vidieť Rusi, lebo by im všetko jedlo vzali. Rusi išli na front a nastala chvíľa babkinho otca. Otec všetkých zavolal a išlo sa do komory po jedlo. Keď otvorili dvere do domu, bol tam iba jeden Rus ktorý opravoval topánky. Potom išli do komory po jedlo, ale Rus ich pri tom videl. Zobrali si jedlo a presvedčili Rusa, aby ich pustil. O necelý týždeň Rusi postúpili a babka s rodinou mali voľný prístup do svojho príbytku. Rusi boli natoľko dobrí, že im dokonca nechali aj koňa, aby si mohli dostavať a dokončiť domy. Hneď potom ,ako sa dokončila úprava obydlí, išlo sa pracovať na pole. Na poli sadili zemiaky, kukuricu, zeleninu, lebo bola jar. Niekedy sa nedalo kúpiť jedlo v obchode tak ako dnes. Začali sa otvárať nové školy. Prakticky sa začal nový svet. Potom bol už iba Sovietsky zväz- ZSSR.

Pýtal sa Ľuboš Kováč svojej prababky Ireny Molnárovej ktorá to prežila.

Príspevky neprešli žiadnou pravopisnou ani obsahovou úpravou. Za text sú zodpovední uvedení žiaci. Uvedené názory nemusia byť totožné s názorom učiteľa. Aj ich pravopisné chyby sú výpovednou hodnotou o úrovni ovládania pravopisu v danej dobe :)