Druhá svetová vojna - JOZEF TISO A FAŠISTI

Veronika Gyomberová

Jozef Tiso vyštudoval teológiu a stal sa farárom. Namiesto toho, aby sa venoval duchovnej práci, začal sa venovať politike a to v Slovenskej ľudovej strane (SĽS). Členov tejto strany ľudia s pohŕdaním volali Ľudáci. Tiso presadzoval požiadavku, aby sa vytvoril samostatný slovenský štát, pretože dovtedy tu bolo Československo. To sa mu aj podarilo a stal sa prvým slovenským prezidentom v r.1938. V r.1939 začalo Nemecko II. svetovú vojnu a Tiso bol prisluhovačom fašistov. Nemeckí fašisti na čele s Hitlerom chceli vytvoriť čistú árijskú rasu (iba Nemci). Cigánov, židov a iný nemecký národ neuznával, preto začal s vyhladzovaním – do Koncentračných táborov posielali tisícky židov na istú smrť do plynových komôr. Počas obdobia, keď bol Tiso prezidentom sa na Slovensku vytvárali ozbrojené oddiely – Hlinkova garda. Gardisti boli vo svojej činnosti podobní fašistom. Aj na Slovensku sa začalo s vyhladzovaním židov. Zhabali im všetok majetok, museli na oblečení nosiť žltú hviezdu – Dávidova hviezda – aby boli odlíšení od ostatných občanov. O všetkých zverstvách, ktoré boli páchané na nevinných ľuďoch – židoch – Tiso vedel a súhlasil s tým čo vykonávali gardisti. Dokonca ako kňaz svätil svätenou vodou tých, ktorých vedome posielal na smrť. Za vojnové zločiny bol odsúdený na trest smrti.

Pýtala sa Veronika Gyombérová babky Kláry Gyombérovej, ktorá to počula z rozprávania svojich rodičov.